IKT-pioner ved Røyse skole trekkes fram i ny bok

Samtidig som Solfrid Grøndahl fikk innført IKT på Røyse skole, snudde hun om på skolen ved  å bryte opp klassene.

I den nye boken "Riktig Rektor?" trekkes rektor ved Røyse Skole i Buskerud frem som et godt eksempel.
Solfrid Grøndahl gikk nye veier, endret arbeidsplanene og lot elevene få mer tilpassete oppgaver.


- Vi droppet vanlig timeplan. På den måten nullstilte vi oss totalt. Det som grunnleggende drev meg, og fortsatt driver meg, er håpet om at alle barn skal få tro på egne evner og anlegg, at barnemishandlingen i skolen tar slutt, sier rektoren, som har følgende visjon for Røyse skole:


- Når elevene forlater denne skolen skal de kunne se tilbake på en skolegang som har gitt både kunnskaper, ferdigheter og lyst på livet. De skal gå ut herfra og si: "Dette var en bra skole!".
 

Les mer …

Ressurser til skolen skal sikres bedre

Det er i NRK radio i dag skapt et feilaktig inntrykk av at kunnskapsminister Kristin Halvorsen vil at kommunene skal satse på skole på bekostning av blant annet pleie og omsorg. Målsettingen med en ny bestemmelse om antall elever per lærer er ikke å gi dette forrang i budsjettene, men å forhindre at skolen blir salderingspost i åra som kommer.

- Jeg vil sikre lærerressursenes andel av framtidig vekst i kommunesektoren, og sørge for at ressurser som kommunene har fått til skoleformål faktisk når fram. Det betyr selvsagt ikke at noen skal pålegges å kutte i pleie- og omsorgsbudsjettene til fordel for skolen, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen.

Regjeringen har gjennomført en rekke tiltak for å bedre rammebetingelsene for skolen, gjennom blant annet styrking av kommuneøkonomien og ved at kommunene har fått kompensert for alle nye tiltak. Statistikken viser at skolesektoren har fått en forholdvis liten andel av veksten i kommunene, og at kommunene ikke har brukt penger som er bevilget til særlige formål fullt ut.

Les mer …

Tror på gode resultater på ny skole

Silje Tyrihjell (15) fikk svar fra statsminister Jens Stoltenberg på første skoledag.

Statsminister Jens Stoltenberg og kunnskapsminister Kristin Halvorsen markerte årets skolestart sammen med 300 elever på nye Fyrstikkalléen skole (F21) på Helsfyr i Oslo.

Silje Tyrihjell fra Nordstrand fikk stille statsministeren et spørsmål foran alle elevene. Hun ville vite hvilke forventninger statsministeren har til den nye skolen, som er landets første som er bygget som en såkalt 8-13-skole (kombinert ungdomsskole og videregående skole). Hun lurte også på hva slags resultater han tror skolen vil oppnå.

Les mer …

Ny GIV mot frafall

Kampen mot frafall i videregående opplæring var hovedtema da statsminister Jens Stoltenberg og kunnskapsminister Kristin Halvorsen i går markerte skolestart sammen med elever ved Fyrstikkalleen skole i Oslo. Der ble satsningen for å få flere til å fullføre, ”Ny GIV” (Gjennomføring i videregående opplæring), lansert.

Se tv-overføring av besøket her
Les mer om regjeringens tiltak for økt gjennomføring her

- Vi vet at de som ikke fullfører videregående opplæring i større grad enn andre ungdommer sliter med å skaffe seg jobb. Det er få jobber igjen som ikke krever at du kan bruke et dataprogram, forstår engelsk eller kan regne. Derfor er kampen mot frafall så viktig, sier statsminister Jens Stoltenberg.

Les mer …

Møtte FUB for første gang

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen møtte i dag det nyoppnevnte Foreldreutvalget for Barnehager (FUB) som var samlet for første gang.

–Med den utviklingen som har vært på barnehageområdet de siste årene er det naturlig at foreldrene også engasjerer seg mer, sier Halvorsen. –Med FUB har de nå et sted å henvende seg for råd og informasjon.

Formålet til FUB er å sikre at foreldrestemmen høres i aktuelle barnehagepolitiske saker, samt at Kunnskapsdepartementet får et rådgivende organ og en høringsinstans som ivaretar foreldreperspektivet. FUB skal også hjelpe foreldrene med informasjon og veiledning om deres rettigheter og muligheter til medvirkning på lokalt plan.

Les mer …

Bill Gates første norske ansatt startet på et loft i Oslo

altVerdens største IT-selskap startet opp i Norge med 'en ansatt på et loft på Frogner i Oslo.

Microsoft Norge feirer 20-års jubileum. Her er historien fortalt av toppsjefene fra den spede begynnelsen til i dag.

Her er hva Tomm Lundgren kan erindre fra oppstarten:

Hva var de viktigste IT-trendene i din periode som Microsoft-leder?

– Microsoft Norge er et eventyr som startet i min loftsleilighet på Frogner. Jeg jobbet med partnere i Norge fra Sverige før jeg startet opp helt alene her i 1989, forteller Lundgren.

- Windows- plattformen var helt ukjent i Norge på den tiden, og Word Perfect og Lotus dominerte markedet. Jeg og mine ansatte var en gjeng med entusiastiske Microsoft-misjonærer som reiste Norge rundt og holdt foredrag. Det grafiske grensesnittet vi kom med, startet en trend, beretter Lundgren.

Les mer …

10 millioner i bot for falskt salg av innhold til mobilen

 

MobilNederlandske Celldorado har fått 10 millioner i bot for villedende markdsføring av mobile inholdstjenester.

Nederlandske Celldorado har tidligere ligget på klagetoppen hos Forbrukerombudet for sin villedende markedsføring av mobile innholdstjenester.

Forbrukermyndighetene i Nederland har nå gitt firmaet en bot på nesten 10 millioner kroner.

Forbrukere både i Norge, Nederland og flere andre europeiske land har blitt lurt av Celldorado til å bestille ringetoner, spill, tester og andre dyre abonnementstjenester på mobilen.

- Denne saken viser hva man kan utrette gjennom godt samarbeid mellom forbrukermyndigheter i Europa, sier fungerende forbrukerombud Gry Nergård.

 

Les mer …

Første skoledag for forventningsfulle elever

I disse dager starter skolen for om lag 60 000 forventningsfulle elever på første trinn i hele landet. Kunnskapsminister Kristin Halvorsen deltok i dag på markeringen av første skoledag på Hovin skole i Ullensaker kommune.

52 elever på første trinn og deres foreldre møtte til sin første skoledag. De ble møtt av rektor Kathrine Grønneberg, ordfører Harald Espelund og kunnskapsminister Kristin Halvorsen.

Les mer …

Nordisk klimadag er på nett


Nå kan lærere i de nordiske landene hente inspirasjon til klimaundervisningen på klimanorden.org, som utgjør rammen rundt Nordisk klimadag 2010.

Nettstedet klimanorden.org er åpnet. Målet med Nordisk klimadag er å få med barn og ungdom i de nordiske landene i kampen for et bedre klima.
De nordiske undervisningsministrene inviterer også i år alle lærere og skoleelever i Norden til å delta på en felles Nordisk klimadag.

Målet med klimadagen er å få med barn og ungdom i de nordiske landene i kampen for et bedre klima.

Les mer …

Skoleelever har rett til å bli hørt ved samlivsbrudd

altFra barna er sju år skal de få si sin mening før det blir tatt avgjørelser om deres personlige forhold.??

Barne, Likestilling og Inkluderingsdepartementet har lagt ut en brosjyre med de siste endrigene i barneloven.

Blant annet regulere denne loven skoleelever sine rettigheter og plikter i forbindelse med samlivsbrudd.???Skolebarn har blant annet rett til å bli tatt med på råd om hvem av foreldrene skal bo sammen med.???

Særlig når barnet kommer i ti-tolv årsaldere er det i stigende grad nødvendig å innrette seg mer etter barnets ønsker og andre avtaler.

På den annen side er det viktig at barna lærer å holde avtaler.??Mange foreldre opplever at de helt store problemene med sam- været oppstår når barnet ikke lenger er «barn», men ungdom.??

Les mer …