Akademiet med solide resultater på nasjonale prøver

Nylig ble resultatene fra nasjonale prøver for skoleåret 2023/2024 offentliggjort på Utdanningsdirektoratet sine nettsider. 8. og 9. trinnselevene på Akademiet Ungdomsskole Lier, Akademiet Realfagsskole Drammen og Akademiet Realfagsskole Oslo har levert fantastiske resultater og viser at god innsats gir uttelling. Alle de tre Akademietskolene er beste skole i sin kommune.

Professor Eyvind Elstad

Læreren og ChatGPT

Dataprogrammer som kan dikte, skape tekster og kunst har på rekordtid blitt tilgjengelige for alle, også elever. Men hvordan skal lærere forholde seg til at kunstig intelligens brukes i klasserommet?

Skjermmoro i barnehagen

Aldri fred å få

Fra barn i Norge er omtrent ett år gamle, eller knapt nok det, blir de kastet ut fra heimen og inn i et institusjonshelvete som for de fleste varer fram til slutten av tenårene. Det meste av sin våkne tid i oppveksten tilbringer barna i barnehage og skole. Som ikke det er nok, har myndighetene funnet opp et kvasifrivillig system kalt skolefritidsordning (SFO) for å fange opp potensiell fritid tid før og etter skoletid. Ordningen ble lovfestet i 1998.

Petter Andreas Lona leder av Elevorganisasjonen

Har Kjerkol glemt elevenes helse?

I dag kom forslaget til statsbudsjettet 2024, og det ble bevilget nye 40 millioner kroner til helsestasjoner og skolehelsetjenesten. Da regjeringen bevilget 45 millioner kroner ekstra til skolehelsetjenesten i fjor, forventet vi at det var starten på en reell satsing på elevers helse, men det ble verken en ambisiøs eller reell satsning, sier Petter Andreas Lona, leder av Elevorganisasjonen.

Ragnhild Sageng -Vi kan alle bli lurt, men det viktigste er å gjøre alle trygge nok til å si ifra når skjer

Vi kan alle bli lurt!

«Vi kan alle bli lurt, men det viktigste er å gjøre alle trygge nok til å si ifra når det skjer,» sa Ragnhild Sageng, senior sikkerhetsrådgiver i Tolletaten på åpningsforedraget under årets KiNS-tech i Horten.

Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery. Foto KUD

Utvidar nasjonal bibliotekstrategi – Satsar meir på biblioteka

– Biblioteka gjer ein kjempejobb for å vekkje leselyst og nå ut til folk. Vi vil styrke dei i det viktige arbeidet dei gjer, seier kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery.  Kultur- og likestillingsdepartementet utvidar no den nasjonale bibliotekstrategien, og styrker arbeidet for lesestimulering og tilgjengelege digitale tenester i biblioteka.

Liten jente som sitter i et klasserom og rekker opp hånden.

Forskning og praksis møtes i ny studie for å hjelpe barn som strever med lesing og matematikk

Visste du at barn som strever med matematikk ofte også strever med lesing? Det er faktisk dobbelt så sannsynlig at elever med matematikkvansker har dysleksi, sammenlignet med elever uten matematikkvansker. Dette skal det nasjonale forskningssenteret SpedAims se nærmere på.

Liten gutt som sitter i en sofa med en iPad

Nye tall fra Medietilsynet: Dobbelt så mange småbarn bruker NRK Super enn Youtube

Vel seks av ti 1–5-åringer bruker NRK Super, mens tre av ti bruker Youtube, viser Medietilsynets undersøkelse Småbarn og medier 2022. – Det er positivt at en så høy andel av de minste barna får med seg innhold fra en redaktørstyrt kanal, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet. 65 prosent av alle norske 1–5-åringer bruker…

Flere nyheter…

Skolemagasinet nr. 3 - 2023
Skolemagasinet nr. 3 2023
Kunnskap.no banner
BETT 2024
QR Bett kode

BETT – PÅMELDING

Bruk QR kode eller klikk her

Pendel board
NKUL Logo
Nå kan du være med å skape innhold til Jubileumskonferansen NKUL 2024.
Hvordan kan innovativ bruk av digital teknologi fremme engasjement og lærelyst hos elevene, og på annet vis bidra til en bedre skole? I år har vi eget løp for deg som jobber i barnehagen. NKUL søker bidragsytere til programmet. Forslagsportalen er åpen.
Daisy logo
Kunnskap.no banner