Creaza banner for læremidler

Kan man lære norsk i matte- og naturfagstimen? Ja, det kan man!


Fra våren 2022 har Kunnskap jobbet aktivt med å oversette og videreutvikle tospråklige læremiddel i naturfag, matematikk, norsk som andrespråk og engelsk. Med støtte fra Utdanningsdirektoratet er læremidler i matematikk, naturfag og engelsk oversatt og spilt inn med naturlig tale til ukrainsk og russisk. Disse læremidlene er gratis tilgjengelig for alle ukrainske elever og deres lærere.

Jeg en Chat GPT robot?

Som de fleste oppegående mennesker vet, er karakterer, som så mye annet i samfunnet, først og fremst et spørsmål om kjøp og salg. Også på dette området kan de med mest ressurser kjøpe seg framover i køen til de mest prestisjefylte utdanningene og jobbene.

Naive ministre og mangel på evaluering av departement og direktorat

Digitaliserings ekspert Morten Søby pensjoneres i disse dager fra sin stilling i Utdanningsdirektoratet. Søby har vært sentral i den digitale utviklingen av skolen siden 1980-tallet. Han er særdeles lite imponert over de fleste ministrene han har tjent under, men kanskje aller mest den nåværende. – Når hun sier at vi ikke har noe kunnskap om digitaliseringen, føles det som om vi hele den lange tiden har arbeidet i blinde uten planer, forteller han.

Nærbilde av hender som spiller på en Playstation kontroll

Medietilsynet fordeler 4,6 millionar til forsking på medium og dataspel

Hovudtyngda av prosjekta som får støtte, handlar om kritisk medieforståing og tar utgangspunkt i utfordringar knytte til dagens mediebruk. – Vi støttar blant anna prosjekt om personvern og bildedeling av barn, og korleis innhald laga med kunstig intelligens påverkar samfunnet og enkeltmenneske, seier Hanne Sekkelsten, direktør for juridisk og regulatorisk avdeling i Medietilsynet.

2 skolebarn tegner i klasserom

Forskere skal følge 1250 barn i 14 år: – Unikt i norsk sammenheng

Tidlig i 2023 skal forskere fra fem norske universiteter begynne på et omfattende arbeid med å kartlegge norske barns ferdigheter innen lesing, skriving, språk, matematikk og sosial utvikling. – Utdanningsmyndighetene i Norge har lenge etterlyst flere slike studier, sier Håkon Kavli, avdelingsdirektør i Kunnskapsdepartementet.

Kunnskapsminister Tonje Brenna og statsminister Jonas Gahr Støre fikk spille spill sammen med barna i Fjeldlund barnehage

Ny barnehagestrategi:
Regjeringen vil ha mange flere barnehagelærere i barnehagen

Regjeringen ønsker at flere barn skal gå i barnehagen, og samtidig øke kvaliteten på innholdet i barnehagen. Et godt barnehagetilbud betyr mye for barnas muligheter videre i livet, og bidrar til å utjevne sosiale forskjeller. Regjeringens nye barnehagestrategi frem mot 2030, «Barnehagen for en ny tid», ble lagt frem i dag. Regjeringen vil: – Barnehageforliket for…

Flere nyheter…

Skolemagasinet nr. 1 2023
Skolemagasinet nr. 1 2023
Min Kunnskap banner
Pendel board
BETT 2023 banner
Scandec på BETT
NKUL Logo
Nå kan du være med å skape innhold til NKUL 2023
Hvordan kan innovativ bruk av digital teknologi fremme engasjement og lærelyst hos elevene, og på annet vis bidra til en bedre skole?
NKUL søker bidragsytere til programmet. Påmelding er åpen.
Daisy logo
Kunnskap.no banner