Creaza banner for læremidler
Direktør i Utdanningsdirektoratet Benten Barton Dahlberg

Norske elever trives på skolen og stadig flere fullfører videregående

Flere fullfører videregående opplæring, de fleste barn og unge trives på skolen og foreldrene er godt fornøyde med hvordan barna deres har det i barnehagen. Det viser Utdanningsdirektoratets gjennomgang av tall og statistikk om barnehage og grunnopplæring i Norge 2021-22. Hovedtrekkene i kunnskapsoppsummeringen er positive til tross for to år med korona. Elevene rapporterer om…

Morten Anstorp Rosenkvist

Morten Anstorp Rosenkvist er ny direktør i Utdanningsdirektoratet

Kongen har i statsråd åremålsbeskikket Morten Anstorp Rosenkvist (44) som ny direktør i Utdanningsdirektoratet (Udir) for en periode på seks år. – Udir spiller en svært viktig rolle i hvor godt vi lykkes med å skape en barnehage og en skole som inkluderer alle. Med Morten Anstorp Rosenkvist som direktør får vi en direktør som…

Flere nyheter…

Skolemagasinet nr. 3 2022
Skolemagasinet nr. 3 – 2022
Min Kunnskap banner
Pendel board
BETT 2023 banner
NKUL Logo
Nå kan du være med å skape innhold til NKUL 2023
Hvordan kan innovativ bruk av digital teknologi fremme engasjement og lærelyst hos elevene, og på annet vis bidra til en bedre skole?
NKUL søker bidragsytere til programmet. Vår forslagsportal er åpen fram til 18. november klokken 13.00
 
https://www.nkul.no/pamelding/
Daisy logo
Kunnskap.no banner