Creaza banner for læremidler

Medietilsynet fordeler 4,6 millionar til forsking på medium og dataspel

Hovudtyngda av prosjekta som får støtte, handlar om kritisk medieforståing og tar utgangspunkt i utfordringar knytte til dagens mediebruk. – Vi støttar blant anna prosjekt om personvern og bildedeling av barn, og korleis innhald laga med kunstig intelligens påverkar samfunnet og enkeltmenneske, seier Hanne Sekkelsten, direktør for juridisk og regulatorisk avdeling i Medietilsynet.

2 skolebarn tegner i klasserom

Forskere skal følge 1250 barn i 14 år: – Unikt i norsk sammenheng

Tidlig i 2023 skal forskere fra fem norske universiteter begynne på et omfattende arbeid med å kartlegge norske barns ferdigheter innen lesing, skriving, språk, matematikk og sosial utvikling. – Utdanningsmyndighetene i Norge har lenge etterlyst flere slike studier, sier Håkon Kavli, avdelingsdirektør i Kunnskapsdepartementet.

Kunnskapsminister Tonje Brenna og statsminister Jonas Gahr Støre fikk spille spill sammen med barna i Fjeldlund barnehage

Ny barnehagestrategi:
Regjeringen vil ha mange flere barnehagelærere i barnehagen

Regjeringen ønsker at flere barn skal gå i barnehagen, og samtidig øke kvaliteten på innholdet i barnehagen. Et godt barnehagetilbud betyr mye for barnas muligheter videre i livet, og bidrar til å utjevne sosiale forskjeller. Regjeringens nye barnehagestrategi frem mot 2030, «Barnehagen for en ny tid», ble lagt frem i dag. Regjeringen vil: – Barnehageforliket for…

Nora spiller bridge

3 Millioner til nasjonalt prosjekt med bridge i skolen

Fra 1. mars 2023 vil Norsk Bridgeforbund (NBF) tilby skolebridge for landets 6.klassinger. Skolebridge blir et tilbud i skolens lokaler rett etter ordinær skoletid. Sparebankstiftelsen DNB har bevilget 3 millioner til utvikling av skolebridge som nasjonalt tilbud. I løpet av prosjektperioden vil 10.000 6. klassinger få tilbud om bridge i skolen.

Direktør i Utdanningsdirektoratet Benten Barton Dahlberg

Norske elever trives på skolen og stadig flere fullfører videregående

Flere fullfører videregående opplæring, de fleste barn og unge trives på skolen og foreldrene er godt fornøyde med hvordan barna deres har det i barnehagen. Det viser Utdanningsdirektoratets gjennomgang av tall og statistikk om barnehage og grunnopplæring i Norge 2021-22. Hovedtrekkene i kunnskapsoppsummeringen er positive til tross for to år med korona. Elevene rapporterer om…

Flere nyheter…

Skolemagasinet nr. 3 2022
Skolemagasinet nr. 3 – 2022
Min Kunnskap banner
Pendel board
BETT 2023 banner
NKUL Logo
Nå kan du være med å skape innhold til NKUL 2023
Hvordan kan innovativ bruk av digital teknologi fremme engasjement og lærelyst hos elevene, og på annet vis bidra til en bedre skole?
NKUL søker bidragsytere til programmet. Påmelding er åpen.
Daisy logo
Kunnskap.no banner