Digitaliseringen i skolen går for sakte

Labert initiativ fra skoleeiere og manglende kompetanse hos lærere er blant de vesentligste årsakene til at digitaliseringen av skolen går for langsomt, hevdet stabsdirektør i Utdanningsdepartementet, Trond Ingebretsen, i et foredrag på Arendalsuka.

Under Arendalsuka i fjor hevdet daværende direktør for IKT-senteret at det var en myte at norsk skole er gjennomdigitalisert.

Etter sammenslåingen av ITK-senteret og utdanningsdirektoratet var han i år tilbake som stabsdirektør for digitalisering i direktoratet. Årets budskap på et miniseminar i regi av konsulentselskapet Accenture var at der fortsatt er langt igjen å gå.

Konsulentene Mari Heibø-Bagheri og Christian Opdal Eid fra Accenture ledet workshop’en om framtidas skole.
Konsulentene Mari Heibø-Bagheri og Christian Opdal Eid fra Accenture ledet workshop’en om framtidas skole.

Halvparten av lærerne mangler IKT-kunnskap

Skoleverket står overfor fem utfordringer:

  • Der er for store forskjeller mellom kommunene
  • Der er store variasjoner fra elev til elev i digitale ferdigheter
  • Så mye som halvparten av lærerne mener selv at de ikke kan nok om IKT
  • Kvaliteten på digitale læremidler oppleves som lav
  • Der mangler god forskning på hva som virker og ikke virker

Skoleeiers ansvar

Både private og offentlige eiere må ta tak og utnytte de mulighetene digitaliseringen gir i læringsarbeid og administrative prosesser. Digital modenhet hos de nevnte er nødvendig for å lykkes med implementeringen, for å kapitalisere på investeringene, for å unngå sikkerhetsbrudd og for elevenes digitale ferdigheter.

Store variasjoner i digital modenhet

Direktoratets egen undersøkelse viser et betydelig sprik i hvordan skolene selv oppfatter sin egen modenhet på området – med en variasjon fra 30 til 90 på en skala til 100.

Nyere forskning viser at 48% av kommunene – altså på grunnskolenivå - så langt har gjort vedtak om en digital enhet til hver enkelt elev. 25% på barnetrinnet og 29 % på mellomtrinnet. Samtidig mener 67% av skole-eierne at det i framtidas skole vil være hensiktsmessig med en slik løsning. Bare 1% er av motsatt oppfatning.

450 millioner til Den digitale skolesekken

Gjennom tiltaket «Den digitale skolesekken» ønsker Direktoratet nå å stimulere ytterligere til digitalisert innsats i skoleverket. 450 millioner ekstra skal bl.a. bidra til innkjøp av utstyr samt utvikling og innkjøp av digitale læremidler. En utredning av skytjenester for grunnopplæringen er også på trappene.

Feide 2.0 kommer

Feide 2.0 skal stå klar 1. oktober i år. En sammenslåing av Feide og Dataporten skal tilby brukerne fordelene fra begge systemene, dvs. en felles plattform for alle tjenester. Noe som igjen kan stimulere til økt aktivitet og samhandling.

Etter Ingebretsens foredrag la Accenture opp til en workshop med flere oppgaver for de ca. 25 frammøtte – trolig flest lærere og andre skolefolk. Svarene understreket at lærerne fortsatt ønsker å være sentrale i framtidas skole. Ut over det var der lite nytt å hente.

Stabsdirektør for digitalisering i Utdanningsdirektoratet, Trond Ingebretsen, etterlyste større initiativ i arbeidet med å digitalisere skolen.
Stabsdirektør for digitalisering i Utdanningsdirektoratet, Trond Ingebretsen, etterlyste større initiativ i arbeidet med å digitalisere skolen.