Virtuell reality sprer om seg

Elever bruker virtual reality (VR) i klasserommet. Pilotprosjekter viser at de svakeste elevene løfter seg oppimot 50 prosent når matematikkundervisningen gjøres mer visuell.

Elever i klasserom med VR briller

Nordbyen skole i Molde er en av skolene som har testet ut teknologien i pedagogisk sammenheng, og Martin Pedersen i Molde kommune er overbevist om at dette er veien å gå. Det er et samarbeid mellom Kommuneforlaget, Making View og selskapet Innit som står bak prosjektet som i seg selv har navnet VR-Education. Det hele er overvåket av skoleforskeren Thomas Nordahl.

Nordbyen skole i Molde startet med prosjektet like før sommeren, og etter noen små oppstartsproblemer var det fult kjør. Molde kommune ønsker å være litt foroverlent i ikt-satsinga, men det er ikke så lett når økonomien er skral, forteller Martin Pedersen, IKT koordinator for skolene i Molde.

Etter å ha hatt dialog med digitaliseringssjefen i kommunen, der vi begge hadde sett VR-Education presentert, men på ulikt hold, ble vi enige om at dette var et prosjekt som kunne passe glimrende å prøve ut for oss, forteller han. Matematikk er også det faget vi kommer dårligst ut på nasjonale prøver. Det handler også om å være orientert og oppdatert på det som kan komme til å bli stort i fremtiden. Selv om det er bare to skoler som har vært involvert i prosjektet (en klasse pluss referanseklasse på 5. trinn), så fikk vi førstehåndskjennskap til ny teknologi og kan spre erfaringer til alle skolene. Med å være med på prosjektet, kan det bli lettere å få innpass også ved en senere anledning, når produktet er videreutviklet.

Jeg har klokketro på at dette er starten på noe. Og om man kombinerer dette med AR (augmentet reality, eller utvidet virkelighet på norsk, red. anm.), vil relevansen være enda større. Ulike yrker kommer til å ta dette i bruk og vil legge press på utdanningsinstitusjonene om å komme på banen, om ikke skole-Norge går i forkant. Prosjektet kostet oss 75.000 kr. pluss mva., men dette vil ikke speile hva det vil koste når det lanseres åpent. Her er det snakk om at kostnadene skal ned og innholdet opp.

Pedersen tilføyer at de etter prosjektet har avsluttet fortsetter samarbeidet med VR-education og at i løpet av sommeren har flere av innspillene elevene kom med i prosjektperioden, blitt tatt inn i den videre utviklingen av programinnholdet. De har nå i disse dager fått på plass alle de fire regneartene og brukeropplevelsen er forbedret betraktelig.

Hele resultatet av forskningen venter Romsdalingene på, men de foreløpige målingene tyder på en klar fremgang hos elevene som var med i forsøket. Nordbyen skole var godt fornøyde til slutt og omgikk elegant mindre problemer med nettkapasitet og flere brukere. De skal få en ny runde med testing nå i høst, noe de ser frem til. Et interessant funn fra Nordbyen var at jentene var tilsynelatende mer aktive og ivrige enn det som var tilfelle på andre pilotskoler.