Eldar Dybvik

Grenselandet mellom skole og verden - mellom teknologi og virkelighet

Eldars tenkehjørne Skolemagasinet nr 1. 2018

Professor Stephen Heppell () sier at hovedproblemet med bruk av IT i skolen er at lærerne der bruker teknologi til å gjøre det som de alltid har gjort. Den måten IT hovedsakelig har blitt brukt på, utfordrer verken de fysiske eller faglige rammene for den tradisjonelle lærerstyrte skolen. Det er ut fra en slik innsnevret tankegang at bruk av PC og mobil blir forbudt.

Eldar Dybvik

Overordnet del av læreplanen. Kun for de overordnede?

Under overskriften overordnet del, har regjeringen Solberg 1. september 2017 fastsatt ny generell del for skolens læreplan.

Eldar Dybvik

Hva er sannhet? Er det læreboka?

Lærebøkenes plass i skolen ble et hett tema i skoledebatten på NKUL 2017.

Eldar Dybvik

Grensesnittet mellom teknologi og mennesker

BETT er en britisk teknologi- og utdanningsmesse med over 400 utstillere og nesten like mange seminarer og foredrag.

Eldar Dybvik

Nye grunnleggende ferdigheter?

Da Allmueskolen startet opp etter loven av 1739, gav den undervisning i kristendom, lesing, skriving og regning. Senere har verden gått videre. Men av grunner som for mange av oss synes uforståelige, er det fortsatt lesing, skriving og regning som skal gjennomsyre alle fag. I tillegg har de fått statusen grunnleggende ferdigheter, noe Stortinget senest i oktober 2016 sluttet seg til. På den måten henger skolen igjen i en gammel, analog verden.

Eldar Dybvik

Vurderingstyranniet

Jeg har lest stortingsmelding nr. 28 Fag - Fordypning - Forståelse. En fornyelse av kunnskapsløftet. Det er den tynneste stortingsmeldingen jeg har lest. Grunnen er todelt. Det er lite nytt.  Og det som er nytt, er gode intensjoner, som nesten uten unntak blir kvalt i møte med gjeldende vurderingstyranni, som er foreslått videreført og forsterket.

Eldar Dybvik

Kontroll over skolen - alle makthaveres våte drøm

 Alle makthavere ønsker å kontrollere skolen. Gjør du det, har du makt over fremtiden». Det skriver Kariane Westrheim, medlem i forskningsgruppen Kunnskap, utdanning og demokrati i en artikkel om skolen i Kurdistan og Tyrkia.