AR og VR har kommet til norske klasserom

AR og VR har kommet til norske klasserom. Plutselig er det vi har hørt om blitt virkelighet. Og læreren som ser opp fra boken og inn i mulighetene kan skape helt nye læringsunivers sammen med sine elever.

NKUL Lars Persen
Lars Persen

Forbedret virkelighet

Har du allerede oppdaget at en av de enkleste formene for AR (Augmented Reality) finnes i appen Google Oversetter på mobiltelefonen din? Ikke bare kan du oversette det noen sier. I appen kan du velge Kamera og den skanner det som vises i kamerabildet – og oversetter det til valgt språk. Det er ikke alltid at oversettelsen er av høyeste kvalitet, men viser basisen i AR: at noe leser eller legger til objekter i den virkeligheten du lar kameraet på telefonen eller nettbrettet se.

IKEA lar deg plassere – og vurdere – møbelmodeller i ditt hjemmemiljø gjennom en app. Du kan vandre gjennom Firenzes gater eller på Den Himmelske Freds Plass i Beijing, holde telefonen din opp mot det du ser, og telefonen din forteller hvor du er og hva du ser på. En bilmekaniker kan holde et nettbrett med kamera over bilmotoren og lett finne hvor coilen sitter på akkurat denne bilmodellen. En arkitekt kan vise deg tegningene av huset som en «fullskala» modell på tomten der huset endelig skal stå. Vi er bare i starten av en utvikling der telefonen vår – eller nettbrettet- er et bindeledd mellom virkeligheten og det vi ønsker å plassere inn i den.

Forleden hadde jeg med meg en Merge Cube på et kurs for lærere. En av de pedagogiske fordelene med en slik kube er at den eleven som holder kuben forteller om det han/hun ser og bruker sin kunnskap og sitt språk. Vi i Scandec bruker ofte denne kuben til å vise mulighetene ved trådløs speiling fra nettbrett eller telefoner opp til en ActivPanel. Det som vises på telefonen vises på skjermen. Vi bruker gjerne kameraet i klasserommet for å tegne direkte på skjermen oppå det vi ser; et fysisk objekt, et regnestykke i en bok eller en noe vi holder på å lage. I AR leser ulike apper AR-kuben som ulike objekter. Den som holder kuben er forberedt og forteller de andre hva de ser. Som pedagog kan jeg stille oppfølgingsspørsmål. Kanskje er dette framtidens muntlige eksamen?

Det ble i hvert fall litt mye for en av lærerne på kurset da jeg kastet kuben til henne, holdt kameraet mot kuben og bad henne fortelle om hjernen som dukket opp i hånden hennes på skjermen foran kursdeltakerne. Hun vred litt på kuben, hjernen roterte med bevegelsene og i en slags skrekkblandet fryd kastet hun fra seg kuben og utbrøt: «Å, herlighet! Dette var jeg ikke forberedt på.» Hun var litt mer forberedt like etter da jeg tok fram en annen app og bad henne zoome inn på Saturn og fortelle om ringene hun holdt i hånden.

En annen spennende AR-rekvisitt vi har brukt til dette formålet er Virtuali-Tee fra Curiscope. En elev tar på seg en t-skjorte med kode. En annen bruker kameraet på koden og dykker inn i hjerte, lunger, urinveier og tarmsystemet. Jeg skal ikke gjengi hva min mor sa da hun fikk se min far i t-skjorten gjennom mobilkameraet.

Både kuben og t-skjorten er lette å ta i bruk i undervisning og læring. Med enkle hjelpemidler kan vi dykke inn i tredimensjonale objekter lagt oppå vår nære virkelighet. Elevene kan jobbe sammen om å studere modeller og fenomener de før har arbeidet med som teoretiske objekter.

AR på arbeidsplassen

Artikkelforfatteren ser på værsystemene på kloden i AR på arbeidsplassen sin mens han skriver denne artikkelen.  Alle bildene er tatt på arbeidspulten til Persen, enten på en MergeCube eller ved rene AR-apper, molekylet og utbrett-prismet - som bretter seg når jeg vil.
Artikkelforfatteren ser på værsystemene på kloden i AR på arbeidsplassen sin mens han skriver denne artikkelen. Alle bildene er tatt på arbeidspulten til Persen, enten på en MergeCube eller ved rene AR-apper, molekylet og utbrett-prismet - som bretter seg når jeg vil.

Virtuell virkelighet

VR har til nå dreid seg mye om spill og opplevelser. Kun de siste årene har vi begynt å virkelig se mulighetene for hva VR kan brukes til i læring. VR gir deg muligheten til å føle deg tilstede i det du ser på; elevene kan dykke med haier over korallrevet, besøke karnevalet i Rio eller Europaparlamentet (det kan være litt karneval der også!) eller se et 3D-animert DNA-molekyl på nært hold.

3D-animert DNA-molekyl
3D-animert DNA-molekyl

Jeg tok nylig med meg en gruppe elever på en kort virtuell språkreise til New York. Vi gav hverandre instrukser på engelsk, stilte oppfølgingsspørsmål og veiledet hverandre rundt i det vi så. Språklæringen ble med ett svært levende og autentisk, fordi vi delte en felles opplevelse av å bevege oss rundt i gatene og skape kontekst rundt begrepene vi skulle lære.

ClassVR er briller, ressurser og portal satt i system. I nettleseren lager du spillelister av 3D-modeller, bilder og videoer du vil elevene dine skal se. Dersom du vil de skal jobbe selvstendig i grupper og løse oppgaver knyttet til det de ser laster du enkelt spillelisten over til brillene. Om du ønsker å ha kontroll over hva elevene ser, eller veilede dem med instruksjoner eller spørsmål, spiller du av ressursen fra portalen og du ser på din egen skjerm hvordan de beveger seg rundt i ressursen gjennom sine briller og hvordan de tilpasser seg fokuspunktene du sender til dem.

På samme måten som med AR-kuben, der eleven som holder kuben er den som forklarer fenomener til medelevene, kan vi la elever bli fortelleren i VR. I ClassVR bruker vi ClassView til å a oversikt over alle brillene i bruk og vi kan enkelt gi en elev fortellerrollen. Ved et enkelt trykk tar en elev sine briller ta over den interaktive skjermen foran i klasserommet og eleven veileder de andre gjennom Akropolis, mens de forteller om bakgrunnen for dette storslagne byggverket på høydene over Aten.

Statped skriver på sine hjemmesider om VR: «Teknologien kan brukes for å variere og motivere til aktiv elevdeltakelse og for å skape felles opplevelser som inkluderer.» VR er å reise inn i landskap det er urealistisk for alle elever å oppsøke i virkeligheten. VR er inkluderende. Opplevelsen er lik for alle, sansene åpnes og undring og språk får fart.

Elevproduksjon

Det å dokumentere opplevelser i nærmiljøet gir mange muligheter for gode språkoppgaver. Gjennom bilder og opptak med 360-kameraer som lastes opp i VR-portalen, kan elevene gjenoppleve ekskursjoner i skogen eller på museet og snakke om detaljer og opplevelser, lage oppgaver til medelever eller skape virtuelle utstillinger for foresatte.

I mange norske skoler har 3D-print fått en plass, gjerne i et multirom eller i et makerspace. Elevene får skape objekter i enkle CAD-programmer og produsere innholdet som fysiske objekter. De lærer samarbeid, å stå i prosesser der de sammen driver fram «produkter» som skal bli så solide og gode som mulig.

Felles for både ClassVR og MergeCube er at elevene kan vurdere det de lager på et mellomstadium før det går til print. Ble det slik de trodde? Hva kan forbedres? Husk at i skaperrommet er prosessen mye viktigere enn produktet. Det å lære å skape sammen med andre fordrer planlegging, felles forståelse, enighet, samarbeid om prosessen, idemyldring, kontekst og en stor grad av egenvurdering. Ikke minst hjelpes elevene til å trene på å stå i prosesser der ingenting er ferdig etter første forsøk. Forbedring og potensiale blir en felles mulighet og et felles ansvar.

3D-modeller fra Microsoft Paint 3D kan lastes rett opp i ClassVR-portalen og sendes til brillene på kort tid, slik at elevene kan presentere det de har laget for hverandre. I skrivende stund har jeg nettopp lekt med et 3D-kart over Europa og et menneskeskjelett. Modeller kan lastes ned fra TinkerCad og inn i CoSpaces og sees både i VR-briller og på AR-kuben. Og ved å holde en AR-kube foran kameraet på brillene vil modellen feste seg og det er hånden som styrer hvordan det beveger seg i stedet for hodebevegelsene. På denne måten kan vi se nærmere på planeter, hjerter eller sjakkbrikkens utforming før vi printer den.

Mulighetene for nye former for læring gjennom å skape i 3D eller koding innebærer imidlertid en vesentlig ting: at læreren ikke lengre er den med de beste ferdighetene. Derimot er lærerens rolle som oppgaveutformer, tilrettelegger og veileder viktigere enn noensinne. Læreren – og skolelederen – må forstå hvilken rolle hun eller han har; hvordan får jeg mine elever til å lære kreativt, med nysgjerrighet og med lyst. Og hvordan jeg styrer prosessene i klassen, gjennomtenkt, men med åpent sinn for elevenes undring og spørsmål.

Koding og elevproduksjon kan fort ta veier du bare kan drømme om, der det er du som lærer noe nytt hver dag – av dine elever. Gjennom VR og AR kan du la elevene oppdage verden gjennom å besøke den – uten at de trenger å betale med klimakvoter og dårlig samvittighet.

Faktaboks  – Forklaringer

Fork.

Engelsk

Norsk

Forklaring

VR

Virtual Reality

Virtuell virkelighet

En syntetisk eller virkelig verden (bilder, videoer, modeller, illustrasjoner) sett som en altomsluttende opplevelse gjennom VR-briller, der den som ser kan påvirke eller navigere for eksempel ved bevegelser.

AR

Augmented Reality

Forbedret virkelighet

3D-modeller eller andre virtuelle kilder sees oppå den virkelige verden gjennom å lese kodede kuber, papirkoder eller lignende. AR kan sees gjennom apper på telefon, nettbrett, PC eller interaktiv skjerm.

MR

Mixed Reality

Blandet virkelighet

Enkelt fortalt er MR det samme som AR, bare sett gjennom VR-briller der man samtidig ser den virkelig verden rundt AR-objektet.