Kunnskap.no med fokus på læringsanalyse

Læreren skal få bedre tid til å veilede. Elevene skal få bedre oversikt over egen læring og hvor de står i forhold til kompetansemålene. Slik skal læringsanalysen ifølge teorien bidra til å løfte nivået i skoleverket. Nå skal dette settes ut i praksis.

Læringsanalyse i fokus hos CyberBook Skjermen og posteren viser en elevoversikt med flere emner/fargede rader der grønt er riktig løst, rødt er feil og blått er tidsbruk. F.v. Jens Myklebost, Randi Aaseth, Arne Reinertsen og daglig leder i CyberBook Gro Jørgensen.
Læringsanalyse i fokus hos CyberBook Skjermen og posteren viser en elevoversikt med flere emner/fargede rader der grønt er riktig løst, rødt er feil og blått er tidsbruk. F.v. Jens Myklebost, Randi Aaseth, Arne Reinertsen og daglig leder i CyberBook Gro Jørgensen.

Utdanningsdirektoratet har definert læringsanalyse på denne måten: Læringsanalyse er "registrering, innsamling, analyse og rapportering av data om elever i en kontekst der målsettingen er å forstå og forbedre læringsprosessen og det sosiale miljøet der læring foregår".

Satser tungt på læringsanalyse

CyberBook med nettstedet Kunnskap.no er med i AVT, som er Kommunenes Sentralforbunds læringsanalysesatsning.

– Vi har i tillegg fått støtte fra Utdanningsdirektoratet til å utvikle læringsanalyse i matematikk for ungdomsskolen, sier daglig leder i forlaget, Gro Jørgensen.

Så langt tilbyr forlaget matematikk for ungdomstrinnet. Naturfag, engelsk, norsk 1 og norsk som andrespråk for grunnskolen og videregående skole står for tur.

Læreverkene er nettbaserte slik at elevene jobber på PC eller nettbrett. Besvarelsene blir lagret og evaluert umiddelbart når det lar seg gjøre. Systemet tillater også at eleven jobber offline. Ved neste pålogging blir data overført til systemet.

Læreren kan hente inn all elevinformasjon på sin skjerm og får samtidig frigjort mer tid til individuell oppfølging av hver enkelt elev.

Flere fordeler

Fordelene ved læringsanalyse er flere. Ved hjelp av noen enkle tastetrykk skal det være mulig for læreren å skaffe seg oversikt over arbeidsinnsatsen og kunnskapsnivået til hver enkelt elev - sett i forhold til nedbrutte kompetansemål og emner. Systemet måler f.eks. både antall riktige besvarelser og tidsbruken hos eleven. Resultatene kan også vises som en felles figur for klassen samlet. CyberBook har lagt vekt på tydelige grafer og god design som skal gjøre det enkelt å se elevenes resultater.

Alt dette lar seg gjøre ved at systemet samler og organiserer resultatene fra både oppgaver som blir løst på nettet og prøver som eleven har avlagt.

Denne måten å presentere resultatene på, hjelper også elevene til å se hva de har lært. De får en umiddelbar tilbakemelding fra systemet på hvordan de ligger i forhold til måloppnåelsen, og de kan deretter jobbe med ulike oppgaver tilpasset sitt eget nivå. Læreren gis mulighet til å tilpasse nye arbeidsoppgaver etter elevens behov.

Datasikkerhet

Store mengder informasjon om hver enkelt elev blir lagret. Innføringen av GDPR og Datatilsynets engasjement overfor skoleverket har bidratt til økt fokus på sikkerhet og lagringsrutiner.

– All tilgang på portalen Kunnskap.no er rollebestemt og det er kun eleven selv, faglæreren i faget og kontaktlærer som har tilgang til analyser om eleven. Aggregerte statistikker for hver enkelt skole er vil aldri identifisere mindre enheter som elev eller klasse. Brukeridentifikasjonen er via Feide, sier Jørgensen til SkoleMagasinet.