Telenor og Røde Kors til kamp mot nettmobbing

Med undervisningsopplegget Bruk Hue vil nettgiganten Telenor i samarbeid med Røde Kors sette fokus på og gi hjelp til barn og unge som sliter på nettet. Målsettingen er å nå ut til 300.000 barn/unge innen 2020.

Med utgangspunkt i den nye opplæringsloven § 9A, som slår fast at alt som påvirker elevenes læringsmiljø er skolen ansvar, arrangerte Telenor under Arendalsuka en debatt med påfølgende presentasjon av Nye Bruk Hue som ble lansert i mai i år (se brukhue.no), et digitalt undervisningsopplegg om nettmobbing og nettvett utviklet sammen med og for elever på mellomtrinnet og ungdomstrinnet.

Røde Kors sin samtaletjeneste Kors på halsen for alle opp til 18 år (se korspaahalsen.rodekors.no), er Telenor sin partner i Bruk Hue satsingen og har stått sentralt i utviklingsarbeidet.

Ana Brodtkorb, leder for samfunnsansvar og bærekraft i Telenor Norge, og Nelli Kongshaug, leder for Kors på Halsen, presenterte nyskapningen og viste bl.a. to korte filmer for ungdomstrinnet og mellomtrinnet.

Nelli Kongshaug fra Røde Kors og Ana Brodtkorb fra Telenor presenterte Nye Bruk Hue under Arendalsuka.
Nelli Kongshaug fra Røde Kors og Ana Brodtkorb fra Telenor presenterte Nye Bruk Hue under Arendalsuka.

I debattpanelet deltok Kent Gudmundsen (H), Nestleder i Utdanningskomiteen på Stortinget, Helge Eide, KS, Tale Maria Krohn Engvik, "Helsesista", Bodil Houg, Mobbeombud i Buskerud Fylkeskommune, Alida de Lange D'Agostino, Elevorganisasjonen og Terje Skyvulstad, Utdanningsforbundet. Debattleder var Ivar Stokkereit, Leder i enhet for humanitære verdier og folkerett, Norges Røde Kors.

Under debatten kom det fram at lærere på de aktuelle trinnene svarer i en undersøkelse at en av fire elever opplever seg mobbet på nett, mens bare to av ti lærere svarer ja på spørsmålet om de sitter med verktøy til å håndtere dette problemet.

Enighet blant debattantene om at hovedansvaret for barnas oppførsel ligger hos foreldrene, fritar ikke dette skolene/skole-eiere fra å gripe inn. Bodil Houg i Buskerud viste til at langt fra alle elever – og trolig heller ikke foreldre – er kjent med lovverkets bestemmelser om hva som er tillatt på nett og ikke. Hun stilte også spørsmål ved om lovverket er godt nok i en digital tidsalder.

Helsesista pekte på at skolen og systemet er de som kan og må rykke inn og ta ansvar for de barna som ikke blir sett av andre.

Telenors hårete mål er å nå ut til 300.000 elever med Bruk Hue-kampanjen innen 2020. Opplegget er gratis og tilgjengelig for alle lærere som underviser på mellomtrinnet og ungdomstrinnet. Målet er å forebygge digital mobbing ved å engasjere og bevisstgjøre elever, orientere om de juridiske og emosjonelle konsekvensene av digital mobbing, samt å skape mot så elevene selv tar en aktiv rolle dersom de opplever eller observerer mobbing.

Læreren må selv opprette en brukerprofil. Den gir automatisk tilgang til lærerportalen med undervisningsslider, undervisningsnotater og interaktive filmer. Når læreren sender en link sammen med en kode til elevene sine, får de tilgang til en film som hjemmelekse. I filmen må elevene (anonymt!) på vegne av fiktive karakterer ta stilling til typiske utfordringer knyttet til å være på̊ nett - for eksempel hatmeldinger, spredning av nakenbilder og utestengning.

Læreren kan i ettertid hente opp statistikk over elevenes svar fra lærerportalen og bruke denne til videre oppfølging og diskusjon i klassen.

 - Sosiale medier har dessverre blitt en ny arena for mobbing, og det betyr at vi må ha mer oppmerksomhet mot digital mobbing. Akkurat som lærere og voksne er tilstede i skolegården, må vi også være tilstede i den digitale skolegården. Vi fornyer nå skolen med nye læreplaner. Da kommer digital dømmekraft inn som en del av undervisningen. Jeg håper at Nye Bruk Hue kan bli et godt verktøy for å bekjempe mobbing på nett, uttalte kunnskapsminister Jan Tore Sanner under lanseringen i mai.

 Telenor hadde samlet et sterkt panel til diskusjon om nettmobbing under Arendalsuka: Stortingsrepresentant Kent Gudmundsen (H), Helge Eide fra KS, Tale Maria Krohn Engvik (Helsesista), Mobbeombud Bodil Houg, Alida de Lange D'Agostino fra Elevorganisasjonen og Terje Skyvulstad, Utdanningsforbundet.
Telenor hadde samlet et sterkt panel til diskusjon om nettmobbing under Arendalsuka: Stortingsrepresentant Kent Gudmundsen (H), Helge Eide fra KS, Tale Maria Krohn Engvik (Helsesista), Mobbeombud Bodil Houg, Alida de Lange D'Agostino fra Elevorganisasjonen og Terje Skyvulstad, Utdanningsforbundet.