NKUL 2015 åpnet - høy puls på debatten

For 21. gang arrangeres NKUL (Nasjonal konferanse om bruk av IKT i utdanning og læring) i Trondheim. Utdanningsminister Torbjørn Røe Isaksen åpnet konferansen, men mer spennende ble debatten mellom utdanningsministeren og lederen av utdanningskomiteen på Stortinget, Trond Giske.

Debatten som ble sendt direkte på TV2 nyhetskanalen hadde høy temperatur. Trond Giske var rask til å angripe dagens regjering for å være lite aktive med å etablere strategier for IKT i undervisningen. Røe Isaksen repliserte med å spørre hvorfor ikke Giske laget en slik strategi da han satt i regjering.

TV2 nyhetskanalen
Fra venstre Torbrjørn Røe Isaksen, TV2 reporter Rune Kjos og leder i Utdanningskommiteen Trond Giske.

Store deler av debatten dreide seg om utvikling av digitale læremidler. Der Giske ønsker seg et sterkere statlig trykk på utvikling av læremidler, ville Røe Isaksen heller la blomstene blomstre gjennom et fritt marked. Røe Isaksen var spesielt ute etter NDLA som han mente var et direkte bevis for at den statlige styringen av utviklingen av læremidlene ikke er bra. NDLA er det mange som missliker, mente Røe Isaksen. Giske var kjapp med å kritisere statsråden om NDLA, fordi NDLA med offentlig støtte fra fylkene utvikler selv. Derfor mente Giske at NDLA ikke var noe bevis for at det offentlige skulle engasjere seg.

NDLA distribuerer digitale læingsressurser til skolene, uten at næringslivet deltar i utviklingen. Det lå i hele debatten i kortene at Giske ønsket seg en ordning som den man har i Danmark, der staten aktivt har gått inn med utviklingsressurser i forhold til digitale læremidler.

Det er viktig å understreke at det er foreløpig ingenting som tilsier at Danmark har lykkes med dette.