Refleksjon er viktig

Viktig oppghave for skolen er å få barna til å reflektere over problemstillinger, Eva Bratvold viste mange eksempler på hvordan man kan få barn til å lære barn å reflektere over forskjellioge spørsmål.

Eva Bratvold er etterhvert blitt en guru for IKT i skolen, og det var en full sal som lot seg imponere over Eva sin kreativitet. Til daglig livnærer guruen seg som konsulent både for myndigheter og en rekke selskaper.
Braatvold hentet frem diskosjonsoppgaver.

Se mer på https://evabra.wordpress.com