Dette ønsker lærerne seg til fagfornyelsen

Når NDLA rigger sine åpne læringsressurser for fagfornyelsen, er samarbeidet med seks pilotskoler en viktig ressurs. Elever og lærere gir verdifull informasjon om hva de trenger til skolestart.

Monica
Lærere ønsker i større grad gode ressurser de kan bruke til å designe egne læringsopplegg.

Lærere ser på fagfornyelsen som en mulighet og positiv utfordring. Men for å få til tverrfaglighet, samarbeid og dybdelæring, er de også tydelige på at de trenger hjelp og støtte fra læremidlene.

Eivind Zakariassen, som er ansvarlig for det fagovergripende temaet demokrati og medborgerskap, forteller at de jobber med innhold som flyter naturlig mellom fagene.

– Et mål må være at elevene skal se at det ikke er vanntette skott mellom fagene. Ulike fag gir ulike perspektiver som kan utfylle hverandre. Dette gjør dem bedre i stand til å bruke kunnskaper og ferdigheter de har lært i nye sammenhenger og på andre arenaer enn i skolen.

Tverrfaglig og relevant

Lærere forteller at de er på jakt etter innhold, gjerne visuelt, som føles relevant og aktuelt for elevene.

– I temaet folkehelse og livsmestring har vi begynt med de mest aktuelle og relevante problemstillingene for ungdom på vg1, forteller Karl Henrik Aanensen som er ansvarlig for temaet på NDLA. De starter med utfordringer knyttet til det å være ny på videregående.

– Hvordan skal du bygge gode relasjoner og mestre nye faglige utfordringer? Her har vi lagt vekt på å lage oppgaver som aktiviserer elevene. Gjennom samarbeid blir de bedre kjent og kan jobbe med å skape gode relasjoner og et godt klassemiljø.

Det jobbes også med innhold som kan brukes uavhengig av tema. Som for eksempel de nye diskusjonsressursene utviklet i norskfaget. Her viser responsen fra elevene at dette er noe elevene ser på som relevant og nyttig.

– Jeg kommer til å ta med meg hvordan man skal reagere dersom en person du kjenner, begynner å få radikale tanker, forteller en av elevene i sine tilbakemeldinger.

– I en framtidig diskusjon vil jeg ikke avbryte den andre, men heller prøve å forstå hva hen prøver å få fram. Jeg skal være saklig og ikke gå til personangrep, sier en annen.

Spørreundersøkelse graf

Sett følelsene i sving!

– Det er lov å bli litt farlig! Provosere! De er jo ungdommer. Vi blir så snille og moralske, sier en av lærerne fra Strinda vgs som har testet ressurser om bærekraft.

En av tilbakemeldingene som går igjen fra både lærere og elever er ønsket om innhold som får følelsene i sving.

– En provokasjon kan være en fin måte å starte et tema på, sier Zakariassen.

Dette er noe de blant annet har prøvd å få til i et opplegg om 16-åringer og stemmerett.

– Her skal elevene ta stilling til noen påstander som kan oppfattes som provoserende, som for eksempel: "16-åringer er ikke modne nok til å ta ansvarlige valg".

Samtidig viser brukertestene våre at det skal litt til for å provosere elevene, men det er heller ikke alltid det er hensiktsmessig. Samtidig kan følelser vekkes på ulike måter.

I temaet folkehelse og livsmestring jobbes det med flere temaer som kan være veldig sårbare for mange, forteller Aanesen.

Læreren vil være designer

Høyt på ønskelista står tips og ressurser som lærere kan bruke til å designe egne opplegg tilpasset elevgruppa.

– Jeg vil gjerne ha NDLA som ei slags skattekiste, jeg. Så kan jeg bare hente opp det jeg trenger, forteller en av lærerne fra Hønefoss vgs.

For å møte dette behovet forteller Bedin at de lager mange og varierte ressurser til hver case.

– Noen er mer fagspesifikke, mens andre er åpne og kan brukes i de fleste fag. Når ressursene er merket med fag og kobla til mål i læreplanen, blir det lettere å sette sammen noe som passer for den enkelte, sier han.

I folkehelse og livsmestring tilbys det for eksempel mange ulike måter å jobbe med temaene.

– Slik kan lærere bruke ressursene i enkelte fag eller kombinere det med andre. Siden vi har samlet mange ressurser fra mange ulike fag og knyttet det til ett overordnet tema som "stress" eller "personlig økonomi", er det også lett for skoler og lage temauker og få til samarbeid på tvers av mange ulike fag, forteller Aanesen.

Redaksjonen i NDLA
Redaksjonene i NDLA jobber på tvers av fag for å finne opplegg til fagfornyelsen.