Dropper kravet om legeattest for fravær

Etter henstilling fra Helsedirektoratet er kravet om legeattest for fravær i videregående skole fjernet midlertidig.

Trine Skei Grande bak kontorpult
Daværende Kunnskapsminister, Trine Skei Grande rakk å droppe legeattest for fravær t i VGS, før Hun takket for seg som minister. Foto: Mona Lindseth / Kulturdepartementet

- Den oppfordringen følger vi og lemper på dokumentasjonskravet, sa daværende kunnskaps- og integreringsminister Trine Skei Grande i begynnelsen av mars.
Endringen i kravene vil gjelde fram til 1. august i år og innebærer at elever over 18 år selv kan skrive egenmelding. Og foreldrene kan skrive fraværsmelding for egne barn. Departementet åpner også for en forlengelse av endringene dersom behovet tilsier det.

– Dette er veldig fornuftig og noe vi har etterlyst også før covid-19-epidemien, sier leder i Norsk forening for allmennmedisin Marte Kvittum Tangen til nettstedet Dagens Medisin.
Hun er opptatt av at elever som har behov for helsehjelp fortsatt skal kontakte fastlegen.
– Det er viktig at den enkelte ikke selv gjør vurderingen om når det er behov for en legevurdering, sier Tangen videre.

Kravet til legeattest i forbindelse med fravær under eksamen er ennå ikke avgjort. Departementet opplyser at man vil se på dette samtidig som det blir tatt en avgjørelse om hvorvidt eksamen i år skal avholdes eller ikke.