Joakim Stolpe

Automatisert undervisning er fremtiden

Det hersker ingen tvil om at den viktigste ressursen i utdanningssektoren er lærerne. Lærerne har en uerstattelig nøkkelrolle som veiviser i kunnskapssamfunnet. Derfor er spådommen om 50 prosent lærermangel i flere av landets kommuner skremmende. På verdensbasis anslår UNESCO at det vil kreves nesten 69 millioner nye lærere innen 2030 for å nå FN sine mål for bærekraftig utvikling av utdanningssektoren.

En av hovedårsakene til lærermangelen er den overveldende arbeidsmengden. Det store spørsmålet er hvordan problemet med for få lærere kan løses. Et av svarene er utvilsomt teknologi. Augumented, Virtual og Mixed Reality vil garantert ha en viktig rolle i tiden som kommer. Med kunstig intelligens vil det bli enklere og raskere å identifisere ressurser, og det vil bli langt enklere å tilpasse undervisningen elevenes nivå og ferdigheter. 

Fremtiden er her

Selv om det er en lang vei å gå før denne type teknologi er implementert som standard i undervisningen eksisterer allerede teknologien. For eksempel har selskapet Alef Education i samarbeid med Amazon Web Services utviklet teknologi som bruker kunstig intelligens for å styre undervisningen. Enkelt forklart fungerer systemet som en lærerassistent.

Millioner av elevdata 

I praksis samler løsningen inn millioner av data fra elevene som brukes for å gi tilbakemeldinger til lærerne i sanntid. Hvilket igjen gjør det mulig å skreddersy personlige læringsveier for den enkelte elev. For eksempel ser læreren hvor lang tid en elev brukte på en oppgave og hvordan det samsvarer med resten av undervisningen. På den måten kartlegges elevens styrker og svakheter for å sikre læreren kan gi korrekt veiledning. 

Løsningen retter også elevenes innleverte oppgaver. Noe som frigjør enorme mengder tid. Læreren gjøres oppmerksom på utfordringer elevene sliter med for å tidlig kunne hjelpe samtidig som de kan sette opp mer avanserte oppgaver for de som ligger foran. Med andre ord kan problemer og utfordringer oppdages før en eksamen – og ikke etter da det allerede er for sent. 

Teknologi reduserer byrden for lærere 

Teknologi vil endre måten man lærer på, og det vil bidra til å redusere arbeidspresset for lærerne. Takket være kunstige intelligens- og maskinlæringsprogrammer som Amazon SageMaker, kan lærerne bedre forstå elevene og hvordan de oppfører seg i læringsøyeblikket. 

Men teknologi vil aldri erstatte læreren. Det teknologi kan gjøre er å frigi tid som kan brukes til å fokusere mer på individuelle elever og forsikre seg om at de ikke bare henger med i pensum, men på hele barnet. De nye generasjonene vil også trenge sosiale ferdigheter, selvinnsikt og forståelse for beslutningsprosesser. Ferdigheter som ikke kan læres av en maskin uten at det står et menneske bak. Med andre ord er ikke kunstig intelligens verdt noe uten kompetente lærere som forstår hvordan de kan bruke det til sin fordel. Det handler om å bruke teknologi for å gjøre arbeids- og studiehverdagen enklere og bedre.