Det er stor enighet om at koronaviruset ikke skal forhindre innføringen av nye læreplaner høsten 2020

Høsten blir annerledes enn planlagt og skolene vil fortsatt være berørt av koronautbruddet når det nye skoleåret begynner. Før jul ble de nye læreplanene fastsatt av Kunnskapsdepartementet, og skal gjelde fra neste skoleår.

Viktoria er en av mange med hjemmeskole i disse tider, men det skal ikke gå utover fagfornyelsen.
Viktoria er en av mange med hjemmeskole i disse tider, men det skal ikke gå utover fagfornyelsen.

Mange skoler og kommuner har forberedt seg på fagfornyelsen i lang tid. Skolene må ta tiden til hjelp, men en forsinkelse på et helt år er ikke nødvendig. Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) har hatt god og tett dialog med organisasjonene i Skole-Norge.

– Elever, lærere og skoleledere har imponert oss med sin kreativitet og handlekraft i denne krisen. Det gir oss tro på at skolene skal kunne ta i bruk de nye læreplanene til høsten uten altfor store forsinkelser, sier Melby.

Oppfordrer til dialog

Det er blitt stilt spørsmål om innføringen av læreplaner bør utsettes på grunn av koronaviruset.

– Det er viktig at fagfornyelsen fortsetter som planlagt, men forventinger til hva vi rekker må kommuniseres med klokskap. Vi forstår at forberedelsene til de nye læreplanene ikke har vært like omfattende som opprinnelig planlagt, men samtidig er det mange som har sett fram til å ta de nye læreplanene i bruk, sier Guri Melby.

Stort engasjement for fagfornyelsen

Arbeidet med de nye læreplanene har vært en åpen prosess, og lærere, skoleledere og læremiddelutviklere har hatt muligheten til å følge utviklingen over flere år. De aller fleste er for lengst i gang med arbeidet. Lærere, skoleledere og skoleeiere har allerede brukt mye tid på å sette seg inn i de nye læreplanene. Både nye tverrfaglige temaer, fornying av grunnleggende ferdigheter og nytt innhold i planene er allerede godt kjent og har skapt stort engasjement.

– Et av målene med de nye læreplanene har vært å fornye skolen, redusere omfanget i læreplanene og skape mer rom for dybdelæring for elevene.  Fagfornyelsen er et arbeid som det er knyttet mye entusiasme rundt. Dette er læreplaner mange har ventet på og gledet seg til å ta i bruk og det skal vi arbeide for å få til, sier Melby.

Se debatt om skolen etter Korona på https://www.nkul.no/webinarer/#s2a