Navigering i skolen

NKUL har gode samarbeidspartnere en av dem er leverandøren Itslearning. De hentet inn Google map gründeren Prasad Ram.

Prassad Ram, eller ”Pram” som han selv kalte seg, har tatt utgangspunkt i teknologi og tenkingen bak Google map for gjøre læring bedre og enklere. Verktøyene er nå på full fart inn i skolen for hjelpe til med individualiseringen av undervisningen.

Verktøyet gjør at mens du lærer får man informasjon på hvordan du lærer, og hva du lærer, og hva vennene dine lærer. De bruker samme tankegang på navigasjonen som man har bygget opp google map med. Som en slags GPS som viser hvor man er til enhver tid. Dette overfører de nå til en form for lærings navigasjon.

Alt er bygget på metadata, men mye av læringen er ikke målbare gjennom tradisjonelle metadata. Derfor for å oppnå den beste individuelle læringsevnen for ”hele” eleven, bruker man måle verktøyer for å se hva eleven liker best av oppgaver etc. I tillegg måler man hva som blir lagt inn av personlig innhold. Man benytter lærerens og elevens trafikk for å lage interessante oppgaver og ressurser. Det blir da videre monotiert slik at man kan lage en form for learning analytic for å komme videre med læringen. Det hele ender ut i en elev profil for å finne de beste ressursene for den enkelte.

Selskapet Gooru som står bak dette har hentet inn 5 millioner åpne læremidler med innhold, tester og ressurser. I Norge har det blant annet hentet inn ressurser fra Cappelen Damm, Gyldendal, Aschehoug og NDLA.

Gooru er ingeniører og ikke skolefolk, derfor inviterte ”Pram” til samarbeid med skole-Norge. Se deres hjemmeside på www.gooru.org

Prasad Ram og Nils Viken

Google Map Guruen Prassad Pram var på besøk hos samarbeidspartneren Its learning, hva var da mer naturlig for Nils Viken å invitere ham til NKUL.