Læring – en livslang lek

Barn i førskolealder er fullt ut kompetente til både å bruke, utforske mulighetene med og glede seg over digitale medier i sin lek, mener den danske førskolepedagog, Klaus Thestrup, fra Aarhus Universitet.

– Å la barna få leke, er viktig, understreket Thestrup, som la fram noen av resultatene fra et forskningsprosjekt der 17 danske barnehager deltok.

Forskningen ble utført der barna oppholdt seg – inne og ute i barnehagen - ”Det åpne laboratoriet”. Ikke i et lukket rom med pulter og skjermer, som Thestrup litt harselerende omtalte det tradisjonelle, innelukkede forskningslaboratoriet.

Lytt til barna

I ulike situasjoner fikk barna lov til å utforske mulighetene IKT ga dem i forbindelse med deres egen lek - uten å bli detaljinstruert i hva de skulle foreta seg.

– Pedagogene som deltok, visste i utgangspunktet ikke hvordan forsøkene skulle utføres. Det er viktig for pedagogen å stille spørsmål uten å vite svarene på forhånd, sa Thestrup og fortsatte:

– Vi snakket med barna slik at de fikk uttrykke sine meninger om hva som skulle skje og spurte f.eks. om hva de kunne bruke dette til? I møte med teknologien handler det både om hva teknologien kan, hva man kan finne på å bruke den til og hvordan man kommuniserer med omverdenen ved hjelp av den.

Barn er kreative

Så hva skjedde når barna fikk leke med en ”greenscreen”, ta opp film f.eks. av en kassestabel som velter og deretter vise filmen baklengs, leke med en app som tegnet øyne og munn på bilder, se hvordan barnehager fungerte i et annet land?

Idet barna ble stilt overfor en gjenstand som de ikke kjente til fra før, brukte de egen kreativitet til å finne på bruksområder. De lekte og lo – og den digitale enheten ble ikke prioritert som den viktigste. Men helt nye bruksområder dukket opp. Alle lekene og oppgavene i leken, var like viktige for barna.

Lek og lær

– Alle barn kan leke slik at de kan kopiere noe og lage noe annet ut av det (transformering). Læring skjer ved å leke og kommunisere med hverandre både innenfor en skole/barnehage og videre med andre utenfor dette fellesskapet. Vi snakker om en livslang lek – ikke læring, hevdet Thestrup og summerte opp:

– Prinsippene for det åpne laboratoriet og lærdommen vi trakk ut av det, kan overføres til andre aldersgrupper.

– Den åpne skolen består både av det fysiske rommet vi oppholder oss i, og rommet vi opplever online. Målet er å være aktiv og eksperimenterende overfor egen læring, fortsatte Thestrup og trakk avslutningsvis linjene mot fremtidens skole med VR, roboter og 3D-virkelighet – som vil være over oss før vi aner det.

Klaus Thestrup, fra Aarhus Universitet

Klaus Thestrup, fra Aarhus Universitet