Lisbeth K. Gregersen

Grenseløst og spennende - men altfor få er med

Du har gjerne hørt om eTwinning. Men er du som de fleste andre lærerne her til lands, har du neppe registrert deg som medlem. Da har du gått glipp av mange spennende IKT-prosjekt på kryss og tvers av landegrenser.

– Jeg må vel være så ærlig å si at vi sliter med å få frem det glade budskapet. Derfor satset vi litt ekstra på nyrekruttering og vervekampanjer under årets NKUL, forteller primus motor for eTwinning hos Senter for IKT i utdanningen, Lisbeth K. Gregersen.

Nylig hjemkommet fra en eTwinning-konferanse i Braga, der hun hadde ti norske lærere med seg.

– De var meget fornøyd med konferansen «Coding and robotics», og kunne nesten ikke skjønne hvorfor de ikke hadde meldt seg som medlem tidligere. I Portugal var det deltagere fra 22 land.

Hellas-premier

Rundt 40 prosent av alle skolene i Norge er medlemmer av eTwinning. Men bare 5 prosent av lærerstaben har meldt seg inn.

– Det betyr at på veldig mange skoler er det bare én lærer som er med. Nå har vi en kampanje rettet mot våre eksisterende 3732 norske medlemmer. Alle som klarer å verve ett nytt, er med i trekningen om tur og opphold til årskonferansen i Athen, 27. til 29. oktober. I tillegg har vi også en generell kampanje der alle som vil kan registrere seg. Den skolen som får flest nye medlemmer innen august, får også sende en lærer til Hellas på vår regning, reklamerer en alltid like smilende Gregersen.

Mye å velge i

Inne på portalen, www.etwinning.net ligger det mange ferdige undervisningsopplegg som søker partnere. Når man har meldt seg inn og laget en egen profil, kan man enkelt komme i kontakt med andre eTwinnere for å utveksle ideer og planlegge potensielle samarbeidsaktiviteter.

– Skolehverdagen må jo bli mer spennende med slike prosjekt på timeplanen. Både skoleledelse og skoleeier bør også mer på banen. For her snakker vi definitivt om kompetanseheving for lærerne. Gratis kompetanseheving, påpeker Gregersen.

eTwinning er en del av EUs Program Erasmus+. Senter for IKT i utdanningen er utnevnt av Kunnskapsdepartementet som nasjonal støttetjeneste for eTwinning. Aktiviteten er 80% finansiert fra EU-kommisjonen.

Noe for deg? Se http://www.iktsenteret.no/aktuelt/vervekampanjer-2016

NKUL Senter IKT stand

eTwinning legger til rette for pedagogisk samarbeid mellom skoler i ulike land. For å bidra til å utvikle bruk av IKT i læring. Nå håper Lisbeth K. Gregersen at de pågående vervekampanjene gir resultat. – Dette må flere norske lærere få ta del i.