140 ekstra millioner kroner til digital satsing

Kunnskapsminister Guri Melby avslører overfor VG at det blir satt av 140 millioner kroner ekstra til å styrke den digitale satsingen i skolen.

Cyberbook er en av mange norske dyktige forlag som tilbyr digitale læremidler. Her fa NKUL i 2019 med fra venstre Jens Myklebust, Randi Aarseth, Arne Reinertsen og Gro Jørgensen.
Cyberbook er en av mange norske dyktige forlag som tilbyr digitale læremidler. Her fa NKUL i 2019 med fra venstre Jens Myklebust, Randi Aarseth, Arne Reinertsen og Gro Jørgensen.

Åpnet NKUL@Home

I går morges åpnet Statsråd Melby den digitale utgaven av NKUL, og allerede da  sa hun at de arbeidet med å få flere midler til digitale hjelpemidler.- Vi kan ikke forvente at dette blir gitt ut gratis over tid, sa hun.. Hun berømmet både forlag og Ed Tech bransjen for å ha vært med på «dugnaden» i disse korona-tider. Hun fulgte så dette opp med å love 140 millioner kroner ekstra fra revidert Nasjonal budsjett. Dette kommer på toppen av 60 millionene som allerede er bevilget.

Kunnskapsministeren fra Venstre forteller til VG at de i forbindelse med revidert statsbudsjett vil komme med pakken på 140 millioner kroner for å styrke den digitale satsingen i norsk skole. Hun mener de både har sett store ulikheter mellom kommunene når det gjelder utstyr og kompetanse.

– Det er mange lærere og elever som har fått seg et digitalt løft gjennom denne situasjonen. De har kanskje i større grad sett hva de mangler av kunnskap og utstyr og at man trenger å satse mer på digitale læremidler. Dette kan styrke satsingen på digitale ferdigheter som vi har stort behov for, sier Melby til avisen, og mener det har vært jobbet for dårlig med dette mange steder i skolen.

– Det er avdekket at vi har store forskjeller og vi trenger å tette noen hull, sier Melby, som påpeker at man trenger gode statlige ordninger for å utjevne de forskjellene nå, avsluttet hun overfor VG.

I Statsbudsjettet for 2020 bevilget Stortinget 170 millioner kroner til å dekke merutgifter kommunene har til innkjøp av nye læremidler til fornyelsen av skolens fag (fagfornyelsen). Midlene ble betalt til kommunene før påske.  60 av dem skulle gå til digitale læremidler. I revidert Nasjonalbudsjett kommer det altså 140 flere millioner kroner øremerket formålet.

Btekst: Cyberbook er en av mange norske dyktige forlag som tilbyr digitale læremidler. Her fa NKUL i 2019 med fra venstre Jens Myklebust, Randi Aarseth, Arne Reinertsen og Gro Jørgensen.