Anne-Mette Guthus, Country Sales Manager i Acer Norge

Tre tips til suksess med hjemmeundervisningen

Det hersker liten tvil om at koronakrisen har endret hverdagen vår. Spesielt elever og lærere har på kort tid måtte omstille seg til nye arbeidsmetoder. Hvilket for mange er krevende så vel som lærerikt. Her noen tips til hvordan du som lærer kan få det beste ut av situasjonen.

Nå skal det være sagt at skolene endelig har begynt å åpne igjen. Men det vil i lang tid være store tilpasninger for å håndtere den nye skolehverdagen bestående av en kombinasjon av tilpasset ute-, hjemme- og klasseromsundervisning.

Mister det sosiale

Selv om det ser ut til at de aller fleste barn ikke er i risikosonen, må pandemien fortsette å tas på alvor sosialt, helsemessig og arbeidsmessig. Men selv om selve sykdommen er en liten trussel for våre barn, er det en krise for mange i seg selv å måtte være hjemme isolert fra venner og aktiviteter.

Hurtig digitalisering

Det er bare å ta av seg hatten for elever, lærere og andre ansatte på landets skoler som har kastet seg rundt for å finne alternative måter å gjennomføre undervisningen på. Det er rett og slett imponerende å se hvordan det norske skolesystemet har blitt digitalisert på null komma niks. Samtidig er det lov å være sliten etter å ha gjennomført hjemmeundervisning digitalt i halvannen måned. Men heldigvis finnes det noen knep for å fange elevenes oppmerksomhet bort fra fristelser som Netflix, Snapchat og TikTok.

Den digitale utviklingen vil fortsette

All undervisning har som mål å ruste elevene mot fremtidens utfordringer, og hjemmeundervisningen som elevene nå vært gjennom er en del av dette viktige arbeidet. For som kjent blir arbeidsplasser i hele verden stadig mer fleksible i form av hvor og når oppgavene løses. Det er enklere enn noen gang å jobbe fra en café, fra hytta eller hjemmefra. Så lenge jobben blir gjort er lokasjonen underordnet. Og en ting er sikkert – det er at koronakrisen vil akselerere utviklingen ytterligere.

Fokuser på kommunikasjonen

Som en kritisk del av såkalt fjernarbeid følger kommunikasjonsplattformer som Teams, Slack, Zoom, Skype og mange flere. Men det krever en ny form kommunikasjon. Det må kommuniseres klarere og tydeligere. Heldigvis er mange av de unge allerede digitale eksperter. Ved å fokusere på kommunikasjon og struktur vil elevene få et ytterligere fortrinn når de senere i livet møter studie- og arbeidslivet.

Ja til dataspill

Det er lett å la seg friste til annet enn skolearbeid når Netflix, Fortnite og Snapchat er et tastetrykk unna. Spesielt når foreldrene er på jobb. Et tips er å bruke forstyrrelsene som en aktiv og positiv del av undervisningen. E-sport og gaming blir stadig mer anerkjent som et medie for pedagogisk læring, og det er mulig å oppnå både sosial, kreativ og allsidig læring via de de mange tilgjengelige spillene.

Et godt eksempel er Fortnite som er et spill der det er om å gjøre å være sistemann på «banen». Et mål som er langt lettere å oppnå dersom man er flere om oppgaven og i tillegg er god på strategi, kommunikasjon og langsiktig planlegging.

Opptak fremfor direkte

Man må selvfølgelig ha dialog med elevene. Men av og til kan det være mer hensiktsmessig med opptak enn direktesendinger. Ved å ta opp undervisningen er det enklere å lage et godt kommuniserende produkt. Elevene kan se på når de er motiverte, og det er mulig å spole tilbake hvis noe var uklart eller vanskelig å forstå. Spørsmål kan håndteres via egne sesjoner eller via e-post.

En fallgruve ved videoer er filstørrelsen. Dersom du benytter en smarttelefon for opptaket, kan du med fordel laste den over til en PC eller Mac for å redigere før distribusjon. I Windows 10 er det for eksempel et integrert redigeringsprogram som egner seg. I tillegg finnes det en rekke gratisprogrammer som kan benyttes.

Vi ser uansett alle frem til en normal hverdag igjen.