Giske, Lysbakken og Harald Eia

Lærer-debatt

Årets åpning av NKUL med den kjente programlederen Harald Eia som debattleder satte læreren i fokus. I Panelet var det ledende politikere. Audun Lysbakken (SV), Trond Giske (AP), Trine Skei Grande (V), og ikke minst Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen var engasjerte debattanter.

God stemning, men noe uteble

Debatten hadde som utgangspunkt  lærebok-kritikken som Eia tok opp i TV Norge sitt program, mandagsklubben for en tid tilbake. Dette handlet i korte trekk om vanskelige begreps avklaringer i forhold til læreplanenes innhold.
Dessverre var dette det eneste læremiddel fokuset vi opplevde fra den ellers friske debatten. Fokuset på det digitale ble også fraværende. Imidlertid var politikerne svært opptatt av lærerens posisjon og profesjon. Statsråden var klar i sin tale; - Vi må kunne stille høyere krav til lærer-utdannings stedene. De andre var ikke uenig i det, og Arbeiderpartiets Trond Giske ønsket seg en mer praktisk relatert lærerutdanning. – Lærer-utdanningen må bli som medisin-utdanningen der man er mye mer ute i praksis, sa han. Audun Lysbakken mente at lærerne er gode nok, men at det trengs flere av dem. –Det trengs imidlertid en tillitsreform, fremhevet han. Lysbakken fikk støtte fra venstres Trine Skei Grande, som mente at det var begrepet ”frøken” som ble etablert på seksti og sytti-tallet som er skyld i den svake prestisjen lærer-yrket har.
 
TV2 var ansvarlige for seansen som også ble sendt på TV2 skole. Totalt fikk innslaget god respons, og det var stor entusiasme i salen. Imidlertid kunne man med fordel ha spedd på med mer om eleven og mer om IKT.