Dataspill gir praktisk trening i økonomiske fag

En nyutviklet nettbasert bedriftssimulator som lar elevene trene på bedriftsledelse i et fiktivt miljø, er produktet Hubro Education nå tilbyr elevene på videregående skole.

Begreper som likviditet, budsjett, kalkyle, regnskap, produkt, markedsforståelse og strategi er vesentlige i økonomisk teori. Men de har også en lei tendens til å forbli teoretiske fagord inne i ei lærebok.

Hubro Education vil gi elevene muligheter til å jobbe praktisk med økonomi og bedriftsstyring og har designet et spill til formålet.

Trening i administrasjon og ledelse

I et interaktivt spillmiljø blir elevene loset gjennom prosessene med å lede en bedrift i et marked i konkurranse med andre bedrifter/elevgrupper i klassen. Spillets to hovedfaser handler om planlegging og marked. Gjennom 5 spill-år er målet å styre bedriften slik at den blir bedre enn de andre og selvfølgelig komme ut med et positivt driftsresultat.

Læreren har hele tiden full innsikt i hvordan de ulike gruppene opererer. Han kan også gå inn og overstyre markedet i den ene eller andre retningen.

Spinn-off fra NTNU

Hubro Education ble etablert i 2013 og er en spin-off bedrift fra Institutt for Industriell Økonomi og Teknologiledelse på NTNU. Målgruppen var i begynnelsen studenter på høgskoler og universiteter. Høsten 2016 ble det også lansert et produkt for videregående skoler. Spillet kommer både i en norsk, svensk og engelsk versjon.

En av gründerne, Monica Tennfjord, var tilstede på NKUL for å presentere produktet. Hun forteller at de allerede har rundt 30 brukere på universitets/høgskolenivå i hele Skandinavia, og at antallet brukere på bgs-nivå er økende etter at de lanserte vgs-versjonen sist høst.

Se også www.hubroeducation.no

Monica Tennfjord og Merville-Destin Mouho fra Hubro Education
Monica Tennfjord og Merville-Destin Mouho fra Hubro Education

Tilbyr spilltrening i økonomi og ledelse. Gründer Monica Tennfjord og salgsrepresentant for vgs Merville-Destin Mouho demonstrerte Hubro-spillet på NKUL.