Magnus Nohr

Hvordan flytte fokus fra lærerens undervisning til elevaktiv læring med digitale hjelpemidler?

Dyslektiker og høgskolelektor Magnus Nohr samlet en stor tilhørerskare på NKUL til sin fartsfylte og til dels festlige gjennomgang av digitale hjelpemidler for barn, unge, studenter og lærere.

Nohr tok oss med på en forrykende reise dit de lærende kan finne hjelp til notatteknikk, spille inn videoer, dokumentere PP-presentasjoner, og organisere oppsummering og egenvurdering av læring. Da kan jeg både lære mer effektivt, og huske det jeg lærer bedre., mente Magnus Nohr.

Som dyslektiker skriver jeg bare 23 ord i minuttet, sa Nohr. Men jeg snakker 126 ord på samme tid. Og siden jeg som akademiker trenger å skrive en del, er jeg også på utkikk etter redskaper som kan hjelpe meg. og de finnes i stadig større omfang. For dyslektikere kan det være fint å bruke Talegjenkjenning. Stemmestyrt skriving og Talesyntese, som leser opp teksten. Og gratisprogrammer som Fastfingers hjelper til å øke skrivehastigheten.

Han var også innom redskaper som bit.ly, Mentimeter, Kahoot! bruk av YouTube, Explain Everything og OneNote. Nohr argumenterte for å gå veien fra ”Frontalundervisning” med PowerPoint, til datastøttede læringsformer som MOOC og Flipped Classroom. I begge tilfeller foregår undervisningen hjemme på video, mens tiden på skolen brukes til å støtte læringen gjennom oppgaver, gruppearbeid og veiledning fra læreren. På denne måten tar man bort likhetstegnet mellom undervisning og læring, og finner nye veier til rask, spennende og effektiv innlæring. Egenvurdering og kameratvurdering er også gode måter å lære på. Den beste måten å lære på, er faktisk å lære bort til andre, mente han. Eller sagt på en annen måte: Bli lærer. Lær mer!

For dem som ikke har tilgang på medlærende eller lærer introduserte Magnus Nohr digitale redskaper for egenvurdering. Denne kan skje som en tretrinnsrakett.

  1. Hva har jeg lært i hjemmearbeidet?
  2. Hva vil jeg lære mer om?
  3. Hva synes jeg var vanskelig å forstå?

For læreren kan tilbakemelding på disse tre spørsmålene hjelpe til å justere hva han/hun bær legge mer vekt på i oppfølgende eller senere undervisningsøkter eller videoer. Det kan hjelpe læreren til å lage bedre oppfølgingsoppgaver Det kan hjelpe læreren til å differensiere ut fra studentenes forutsetninger og interesse.

Som seg hør og bør for en så å si digitalisert lærer sammenfattet Nohr innlegget sitt på nett ved hjelp av programmet Slideshare. Det finnes på nettet på https://www.bit.ly/nkul2017