Guri Melby

260 millionar kroner til digitale virkemidler og nye læremidler

Satsing på nye læremidler for å gjennomføre Fagfornyelsen også i 2021. Til sammen er det satt av 180 millioner kroner i statsbudsjettet til nye læremidler. I tillegg foreslås det 80 millioner kroner til digitale tiltak i skolen.

Støtte til digital undervisning

Regjeringens digitaliseringsstrategi er tett koblet til fagfornyelsen. Tiltak for å øke den digitale kompetansen for lærere, programmering og innkjøp av digitale læremiddel skal støtte innføringa av de nye læreplanene.

Våren 2020 ble det løyvd 80 millioner kroner til tiltak i kommuner, fylkeskommuner og friskoler som hadde utfordringer med overgangen til digital undervisning då skolene ble stengte på grunn av koronaviruset i vår.

Regjeringa foreslår nå å videreføre de 80 millioner kroner til dette i 2021. Pengene kommer blant annet til nytte dersom det kommer nye smitteutbrudd, og de vil bidra til å utjevne digitale skiller i skolen.

– De nye læreplanene fornyer innholdet i skolen, og skaper mer rom for dybdelæring. Fagfornyingen er et arbeid med mye entusiasme. Derfor vil vi bidra til at kommunene får penger til innkjøp av nye læremiddel, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby.

Slik er de 180 millioner kronene til læremiddel er fordelt:

100 millioner kroner til kommunene.

50 millioner kroner til innkjøp av nye digitale læremiddel gjennom Den teknologiske skolesekken.

15 millioner kroner til utvikling av læremiddel i smale fag der det ikke er kommersiell muligheter for utvikling.

15 millioner kroner til utvikling av læremiddel på samisk. Pengene blir tildelt Sametinget.