Brøytestikker på timeplanen?

Hvert år forsvinner store mengder brøytestikker fra veinettet. Det er liten tvil om at skoleungdom dominerer blant dem som står ansvarlig for hærverket. Bør brøytestikker bli et obligatorisk tema i undervisningen?

Tema i undervisningen? Brøytestikker forsvinner - særlig i nærheten av skoler og ved bussholdeplasser. Samfunnskostnadene er betydelige.
Tema i undervisningen? Brøytestikker forsvinner - særlig i nærheten av skoler og ved bussholdeplasser. Samfunnskostnadene er betydelige.

Høsten er tid for utplassering av brøytestikker. Like sikkert er det at årvisst forsvinner store mengder – mange tonn - ut i naturen. Problemet med stikker som forsvinner, ser ut til å være størst i nærheten av skoler og på bussholdeplasser, påpekte en brøytebilsjåfør fra Statens vegvesen overfor NRK for en tid tilbake.

Samtidig er det kjent at en del brøytestikker ender opp i private hageanlegg – så ungdommene er neppe alene om å raske med seg de til tider fristende, røde stavene.

Ca 80% av brøytestikkene som blir satt ut, er laget av plast – et materiale som forurenser.

Resten er bambus som brytes ned i naturen. Men refleksmerkene som blir satt på bambusstikkene, er laget av plast.

Manglende brøytestikker langs veien øker ulykkesrisikoen både for brøytebilsjåfører og den jevne trafikant.

Nå reises spørsmålet om skolene bør engasjere seg mer for å fokusere på brøytestikkproblemet. Både på bakgrunn av trafikksikkerheten vinterstid og miljøforurensingen fra plasten. Blir temaet i det hele tatt vektlagt i f.eks. samfunnslære og miljøkunnskap? TV-aksjonen i høst har satt ytterligere fokus på plast i naturen.

I tillegg til miljøforurensingen er samfunnets kostnader betydelige pga. mengden brøytestikker som må erstattes og settes opp på nytt. Ofte må dette gjøres manuelt.

Samt trafikkulykker som skjer fordi brøytestikkene er borte. Det siste er lite dokumentert i statistikk.

Til vinteren skal Statens vegvesen teste ut nye og mer miljøvennlige typer brøytestikker av furu og pil – men endring i materialet vil neppe løse problemet med brøytestikker som forsvinner.