Universitetet i Agder tilbyr e-sport som studiefag

Fra høsten av kan 30 studenter ved Universitetet i Agder se fram til heltidsstudium i gaming. UiA håper at de som Norges første fra høsten 2022 kan tilby et studium som fører fram til en bachelor-grad i akademisk e-sport.

Relax Gaming - It's time
Illustrasjon, pressebilde fra gaming-leverandøren; Relax gaming

Studiet gir en grunnleggende innføring i de mest sentrale tema som internasjonalt klassifiseres som akademisk e-sport. Dette innebærer at i tillegg til å utøve selve aktiviteten, vil studentene få innføring i grunnleggende treningslære og restitusjon, e-sportens rolle i samfunnet, teknologi relatert e-sport samt hvordan benytte e-sport i utdanning og i yrkeslivet, heter det på universitetet sine hjemmesider.

Studentene lærer

  • om sentrale begrep og teorier innen spilldesign
  • om konseptet e-sport og hvordan sette det inn i en samfunnsmessig kontekst.  
  • om hvilken rolle idretten har i samfunnet, innholdet i sentrale idrettslige begreper, samt vurdere disse opp mot hverandre  
  • om forskjellen mellom akademisk e-sport og e-sport generelt  
  • fordeler og ulemper relatert til e-sport  
  • om ulike typer spill og turneringsformer   
  • hvordan en benytter rankingsystem innen e-sport 
  • hvordan sette opp relevant treningsprogram og ernæringsplan 

Akademisk e-sport 1 er første del av to halvårsenheter på 30 studiepoeng. Akademisk e-sport 2 tilbys våren 2022 med søknadsperiode fra 1. oktober til 1. desember 2021.

 - De 30 studieplassene er snart fylt opp før universitetet har rukket å markedsføre tilbudet. Dette til tross for en egenandel på 30.000 kroner.  Jeg er sikker på at vi hadde hatt 300 søkere dersom det ikke hadde vært egenandel, sier den fagansvarlige ved UiA, Rune Andersen, til NRK-Sørlandet. Han peker videre på at dataspilling gir viktig kunnskap om både lagbygging, strategi, presisjon og kartkunnskap.

– Vi vet ikke hvilke jobber vi vil ha i framtiden, men de vil være basert på teknologi og innovasjon, kreativitet og kritisk tenkning. Alt dette er kompetanse du får ved å spille.