La elevene lære gjennom opplevelse

Nå har du nå mulighet til å ta elevene med på en digital gallerivandring på ndla.no. Under årets NKUL var det premiere på det virtuelle Bildegalleri 360.

Inger Gilje Sporaland ønsker å gi bedre mulighet for variasjon i den digitale undervisningen.
Inger Gilje Sporaland ønsker å gi bedre mulighet for variasjon i den digitale undervisningen.

– Vi ønsker å gi elever mulighet til å lære gjennom opplevelse, forteller Inger Gilje Sporaland, læremiddelansvarlig for design og håndtverksfag på ndla.no.

Den siste tida har koronarestriksjoner har gjort det vanskelig å ta med seg en klasse til et galleri, og dette er noe Sporaland håper å veie litt opp for.

– Vi kan ikke erstatte slike ekskursjoner, men vi kan gi dem en annen type opplevelse virtuelt. Dette kan også gi mer variasjon i digital undervisning, sier hun.

Vil bevisstgjøre elevene

Et besøk i 360-bildegalleriet kan bevisstgjøre elevene på hvordan en kommuniserer gjennom bilder og hvordan ulike virkemidler kan forsterke innholdet i et bilde. Hver sal tar for seg ulike tema. Elevene møter ikoner, fotografier, grafikk, illustrasjoner og kjente malerier. Til hvert bilde kan de lytte til beskrivelsen mens de studerer det nærmere.

– Målet med læringsressursen er at de skal ta med seg erfaringene fra bildegalleriet i møte med nye bilder og i eget skapende arbeid, forteller Sporaland.

Et galleri åpent for alle

Elevene kan utforske galleriet på egen hånd, men det kan være lurt å gi dem et oppdrag som kan være med å styre fokuset.

– På Vg1 Håndverk, design og produktutvikling har vi for eksempel brukt galleriet som en inngang før elevene skal jobbe med å presentere egne produkter eller tjenester gjennom bilder.

Bildegalleri 360 kan brukes i mange ulike fag og er åpent for alle. Så langt er galleriet knyttet opp til kompetansemål for frisør, blomster og interiørdesign, og medier og kommunikasjon. Det planlegges også oppgaver som vil knytte norskfaget til galleriet.

– Vi tar gjerne imot tilbakemeldinger, ønsker og forslag til hvordan galleriet kan brukes videre, sier Sporaland som gleder seg til flere får tatt galleriet i bruk i skolen.

Nytt til fagfornyelsen på NDLA

Bildegalleriet er en av mange nye ressurser som publiseres på ndla.no denne våren og under NKUL ble også betaversjoner for Vg2-fag som revideres lansert på ndla.no. Du kan nå se nytt innhold og struktur i disse fagene og få mer informasjon om hvordan det reviderte faget bygges opp. Det er mulig å klikke seg rundt i faget og ta i bruk ressurser som er publisert. Fagene fylles opp med mer innhold frem mot skolestart.

– Følg gjerne faget ditt på facebook, for der deler vi fortløpende lenker til nytt innhold som publiseres, forteller Elisabeth Gabrielsen som er ansvarlig for sosiale medier i NDLA.

Bildegalleri 360 er det siste tilskuddet i en rekke av 360 opplevelser på ndla.no. Her er det blant annet mulig å utforske en synagoge, et bilverksted eller besøke et hinduistisk tempel virtuelt.

Inger Gilje Sporaland ønsker å gi bedre mulighet for variasjon i den digitale undervisningen.