Verdens første virtuelle temapark for naturfag

Avanti’s World er verdens første temapark for VR - laget for skole og utdanning. Sammen med ClassVR-brillene er dette enda et sett med fantastiske ressurser som du vil ha tilgjengelig når du tar elevene med deg på VR-ekspedisjoner i læringsøktene.

ClassVR selvstendige VR-briller

Scandec og Aktiv Undervisning har i et par år jobbet med ClassVR, med selvstendige VR-briller, portal og ressurser for VR i klasserommet. ClassVR gir læreren full kontroll over hva elevene ser i brillene og lar dem utforske under veiledning og gode pedagogiske spørsmål. Fra høsten 2020 har vi levert raske Premium-briller med løsningen, med virkelig god oppløsning og bred synsvinkel.

I ClassVR kan elevene oppleve 360-bilder og filmer, studere 3D-modeller på nært hold og skape eget innhold som kan lastes opp til portalen og sees i brillene. Portalen gir rom for produksjon av eget 360-innhold og elevskapte modeller fra TinkerCad, Paint 3D og andre løsninger for 3D-design. ClassVR gjør det også enkelt å importere interaktive bilder og scener fra ThingLink og CoSpaces.

Avanti’s World

En aldri så liten revolusjon?

Nå er altså Avanti’s World her; verdens første temapark for lærings-VR. Du kan importere scenene via den “vanlige” ClassVR-portalen eller guide elevene via en QR-kode som leses av brillenes kamera. Temaparken kan også brukes helt uten VR, i nettleser på hvilken som helst enhet.

La elevene oppleve vektløshet i rommet, se på livssyklusen til en plante, utforske sansene eller innsiden av en celle eller besøke Berlinmuren.

Til nå inneholder Avanti’s World 90 fagscener for utforsking på VR eller i nettleser, men antallet scener utvides stadig. Fagfeltene i temaparken fordeler seg på 3 «land»; Historie, Jorda (naturgeografi) og Vitenskap (biologi, fysikk og kjemi).

En liten pedagogisk betraktning

VR i klasserommet fungerer aller best når elevene får gode og ÅPNE spørsmål eller oppgaver knyttet til VR-ressursene. VR gir muligheten for å samtale, utforske, fortelle, undre og samhandle om å beskrive all verdens detaljer.

Men om du skulle ønske det; Avanti’s World kommer både med faglig gjennomgang av ressursene til læreren og en quiz til elevene for hver eneste scene.

Avanti’s World interaktiv VR-scene om magnetisme.
Avanti’s World interaktiv VR-scene om magnetisme.