Tre tips for den digitale skolehverdagen

Det nye skoleåret er godt i gang. Heldigvis med fysisk undervisning og mindre preg av pandemien. Men en ting som er sikkert er at pandemien har endret både barnas og lærernes forhold til bruk av teknologi.

Petter Ottosson, Acer
Petter Ottosson, Acer

De siste to årene har tvunget frem endringer. Vi har alle blitt godt kjent med Teams, Zoom, Google Docs, Vigilo eller Feide... For å nevne noen. Ikke minst er det imponerende å se hvordan både lærere og elever har klart å komme seg gjennom en tid som mildt sagt har vært utfordrende.

Men teknologi er så mye mer enn plattformer for digital undervisning. Barna bruker teknologi mer enn noen gang. Hvilket betyr at lærere må forstå hvilken rolle teknologi spiller i elevenes hverdag og skolehverdag – og hvordan det henger sammen.

I samarbeid med Future Classroom Lab tilhørende Høgskolen i København, har vi i Acer forsket på hvordan teknologi bidrar til nye læringsmiljøer. Fokuset er spesielt rettet mot tekniske enheter og hvordan barn og unge kan vokse opp på best mulig måte i et samfunn hvor skjermer brukes mer som tidsforbruk enn til kreativitet.

Sammen med Andreas Binggeli fra Future Classroom har vi sett på hvordan lærere kan komme i gang med teknologisk undervisning uten store kunnskaper om koding og datamaskiner generelt.

Det første og viktigste tipset er at du ikke må vite alt før du kaster deg ut i det. Det viktigste er å ha en klar hensikt med teknologien. Være seg om det er redigeringsprogrammer, spill eller annet. Vær forsiktig med å overstyr hva elevene skal og kan gjøre. All erfaring tilsier at barn får bedre forståelse og blir mer nysgjerrige når de selv får utforske.

For eksempel kan hver elev få en oppgave i form av å finne forskjellige funksjoner i et program som de senere skal dele med medelevene. Et annet eksempel er å gi elevene en oppgave om å lære hvordan man redigerer bilder. På den måten får de testet ut ulike funksjoner, samtidig som de utvikler sin egen måte å formilde kunnskapen videre på. Resultatet er at elevene ikke bare bruker programverktøy som et instrument, men også som et kreativt verktøy.

Et annet tips er å samarbeide med dine kolleger for å utforske teknologi eller plattformer som for eksempel Tik Tok. En sosial mediekanal barn og unge sverger til. Lag korte filmer sammen for å forstå hvordan barna bruker mediet. På den måten kan du gjøre en besettelse om til noe faglig ved å analysere hva Tik Tok er, og hvorfor barna bruker så mye tid der. Teknologiforståelse og kildekritikk er avgjørende i dagens samfunn, men det er bare mulig hvis du som lærer forstår hva du formidler og hvordan du gjør det.

Tredje tips handler om algoritmer. Ikke noe det snakkes veldig mye om på grunnskolen. Men det bør absolutt inkluderes i undervisningen – og helst i alle fag. For algoritmer er ikke bare noe matematisk. Det er noe som vil hjelp barn å forstå verden vi lever i – spesielt med tanke på teknologi. Det er både et spennende og komplisert tema.

Algoritmisk tekning er enkelt forklart konstruksjoner som kun fungerer i henhold til visse instruksjoner. Det kan for eksempel være en oppskrift i kjemi der elevene må finne ut hvorfor den kun fungerer når natron tilsettes. Det høres kanskje litt abstrakt ut, men det trenger ikke være det. Den type eksperimentering og tekning vil komme elevene til gode.

God undervisning!