Jan Tore Sanner (Foto: Marte Garmann)

Vil ha bedre utstyrsstipend for dyre yrkesfag

Kunnskapsdepartementet ber om en gjennomgang av elevenes faktiske utgifter til utstyr i videregående opplæring. – Regjeringen ønsker at flere skal velge yrkesfag, og en del av yrkesfagsløftet er også å ta tak i utstyrsstipendet. Vi vil øke utstyrsstipendet for de dyrere yrkesfaglige studieretningene, men vi trenger et bedre kunnskapsgrunnlag, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

Alle elever i videregående opplæring har rett til utstyrsstipend fra Lånekassen. Innføringen av stipendet ble gjort gradvis fra høsten 2007, og ordningen gjaldt for alle trinn fra høsten 2009. Stipendet har tre ulike satser, avhengig av hvilket utdanningsprogram eleven er tatt opp til. Lærlinger, lærekandidater og praksisbrevkandidater får ikke utstyrsstipend.

- I Jeløya-plattformen står det at regjeringen vil øke utstyrsstipendet for de dyrere yrkesfaglige studieretningene. Målet er at det skal være bedre sammenheng mellom de faktiske utgiftene elevene har til nødvendig utstyr, og stipendet de får fra Lånekassen. Det vet vi også at er viktig for elevene og står høyt oppe på Elevorganisasjonens agenda, understreker Sanner.

Satsene ble i sin tid fastsatt på bakgrunn av en kartlegging av utgifter til utstyr innenfor de enkelte utdanningsprogrammer i videregående opplæring, som ble gjennomført våren 2006. En kartlegging av elevenes individuelle utgifter til utstyr i ble også gjennomført i 2009. Kartleggingen viste at det var store variasjoner mellom utdanningsprogrammene, og også mellom skoler. Nå har vi behov for et oppdatert kunnskapsgrunnlag på dette området.

- Vi ber nå Utdanningsdirektoratet i samarbeid med Lånekassen om å komme med konkrete forslag til nivå på utstyrsstipend for de ulike utdanningsprogrammene i videregående.

Anslag fra Lånekassen viser at 157 620 elever vil motta utstyrsstipendet i undervisningsåret 2018-19. Gjennomsnittlig stipendbeløp per utstyrsstipendmottaker er anslått til 1 660 kr.

Arbeidet vil være klart til nye tilbudsstruktur i videregående trer i kraft i 2020