Alle elever skal få tilbud om gratis leirskole

20 prosent av elevene i grunnskolen får ikke tilbud om leirskole. Nå vil regjeringen gi kommunen plikt til å tilby leirskoleopphold eller annen skoletur med overnatting som en del av grunnskoleopplæringen.

Kulturminister Trine Skei Grande og kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner besøkte en klasse på Korsvoll skole som akkurat har kommet tilbake fra leirskole. Foto: KD

– Vi må sikre at alle elever får reise på skoletur i løpet av grunnskolen, uavhengig av hvor de bor og om foreldrene har råd, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

I dag er det opp til hver enkelt skoleeier om de ønsker å tilby leirskoleopphold eller annen skoletur med overnatting. Om lag 80 prosent av elevene får tilbud om dette.

– Noen kommuner sier i dag nei til tur og legger opp til at foreldre og elever selv må finansiere en tur gjennom loddsalg, dugnader og gaver. Det ønsker vi ikke. Dette handler om gratisprinsippet i skolen, sier Sanner.

Skolene skal selv kunne velge hvordan turen skal organiseres ut fra lokale forhold og muligheter. Turen skal planlegges sammen med elever og foreldre, og det skal tas hensyn til ulike behov blant elevene.

Krav til oppholdet/turen:

  • Turen må ha en varighet på minst tre overnattinger
  • En del av aktivitetene på turen skal være opplæring
  • Omfanget av opplæringen skal være av et slikt omfang at det tilsvarer det omfanget opplæringen ville ha hatt dersom elevene i stedet var på skolen (samme omfang som om de var på skolen)
  • Turen skal være gratis
  • Tilbudet skal komme alle til gode