Apalløkka skole vinner Dronning Sonjas skolepris

En enstemmig jury har kåret Apalløkka ungdomsskole i Oslo som vinner av Dronning Sonjas skolepris for likeverd og inkludering 2018.

- Apalløkka skole er en verdig vinner. Skolen utmerker seg med å vektlegge samarbeid på alle nivå og ved å bruke nærmiljøet og bydel Grorud på en gjennomtenkt og helhetlig måte, sier juryleder Inga Bostad.

Apalløkka skole
Apalløkka skole

I år var det 8 skoler som var nominert til skoleprisen. Juryen vektlegger at skolen har jobbet iherdig de siste årene for å skape en trygg og god skole for alle. Det er tydelig at fellesskapet og kollektiv læring står sterkt, og at alle elever skal oppleve at det er et godt lag rundt dem, både faglig og sosialt, slik at de skal oppleve mestring.

Mangfoldig skole

Apalløkka skole er en mangfoldig skole med 392 elever som har sin opprinnelse fra store deler av verden. Skolen trekker frem at de skal se hele mennesket og være ”tett på” eleven, og både elev-, foresatte- og personalstemmen skal lyttes til. Alle elever skal oppleve trygghet og tilhørighet og elevene skal ”være sammen på en god måte”.

Prisutdeling i desember

Hennes Majestet Dronning Sonja har selv tatt initiativ til prisen. I 2018 er det 13. gang hun deler den ut. Prisen består av 250 000 kroner, et diplom og et kunstverk med tittelen «Vekst», signert Dronningen.

Dronningen deler ut prisen på Apalløkka ungdomsskole 3. desember.

Hele juryens begrunnelse, samt mer informasjon om prisen og kriteriene ligger på udir.no.