Nytt læringspass skal gi unge på flukt utdanning på tvers av landegrenser

NICEF og Microsoft går sammen om å utvikle en digital plattform som skal gi barn og unge mulighet til utdannelse uansett livssituasjon.

Barn i en klasse i Afrika med iPad

– Det er 1,8 milliarder unge mennesker i verden i dag. 200 millioner av disse har ikke tilgang til videregående utdanning. UNICEF jobber for å gjøre noe med dette, og samarbeidet med Microsoft er et steg i riktig retning, sier Camilla Viken, generalsekretær for UNICEF Norge.

Formålet er å møte utdanningskrisen som påvirker barn og unge som er utsatt for konflikter og naturkatastrofer verden over. «Læringspasset» gjør det mulig for unge å følge et opplæringsløp, i landene de bor i og på kryss av landegrense, uansett livssituasjon. Læringspasset blir testet og pilotert i land som er vert for flyktninger, innvandrere og internt fordrevne mennesker.

– Konflikter og naturkatastrofer har ødelagt læringsmuligheter og kvaliteten på utdanning for 75 millioner barn og unge, hvorav mange har migrert over landegrensene eller internt fordrevet, fortalte Henrietta Fore, UNICEFs generaldirektør. – Læringspasset er et godt eksempel på hvordan vi kan bruke teknologiske innovasjoner for å hjelpe verdens fremtidige innovatører, tenkere og ledere - uansett hvor de er og hvilke utfordringer de har.

Mange land som har tatt imot flyktninger sliter med å skjønne og erkjenne hva ungdommen allerede har lært på skolen, noe som gjør det umulig å gi dem det rette utdanningsnivået. På sikt begrenser det deres muligheter for å skaffe seg en jobb.

Video hentet fra UNICEF og Generation Unlimited

Nødvendig samarbeid

– Ny teknologi endrer hvordan vi lærer, jobber og lever. Men teknologi når først sitt fulle potensial når den brukes til å skape muligheter for alle. Denne løsningen skal bidra til å sikre at alle får den utdanningen de har rett på, forteller Kimberly Lein-Mathisen, administrerende direktør i Microsoft Norge. – Plattformen er et godt eksempel på hva som er mulig når teknologibransjen og hjelpeorganisasjoner jobber og innoverer sammen.

Under det nye partnerskapet vil Microsoft og UNICEF også utvikle ny teknologi som skal beskytte barn og unge som er berørt av nødhjelp, blant annet oppgradere og skalere UNICEFs digitale barnevernsakssystem.

Les UNICEFs pressemelding her.