21 prosjekter får støtte til digitale læremidler

21 prosjekter får støtte til digitale læremidler

Regjeringen ønsker flere digitale læremidler i skolen. Nå får 21 prosjekter støtte til å utvikle nye, smarte læremidler.

– Digitalisering i skolen må handle om at elevene skal lære mer og lære bedre. Da er gode og kreative digitale læremidler avgjørende, sier statssekretær i Kunnskapsdepartementet Rikke Høistad Sjøberg.

Gjennom den 5-årige satsingen Den teknologiske skolesekken gir regjeringen støtte både til å utvikle digitale læremidler og innkjøp av programmeringsutstyr til grunnskoler og videregående skoler. I begynnelsen av juli ble det lyst ut 55 millioner kroner i tilskudd til utvikling av digitale læremidler. Nå er tildelingen klar.

Utdanningsdirektoratet, som forvalter tilskuddsordningen, mottok til sammen 42 søknader. 20 av disse kom fra forlagsbransjen, 22 fra edtech-miljøet. Etter søknadsbehandlingen er 21 søknader innvilget. Forlagsbransjen blir tildelt i overkant av 31 millioner kroner, mens edtech-miljøer får i overkant av 23 millioner kroner.

- Vi ønsker innovasjon og mangfold i læremiddelmarkedet. Det er flott at både forlagene og teknologi-miljøer har hatt så gode søknader. Vi trenger alle gode krefter for å gi elevene læremidler som er spennende, vekker nysgjerrighet og lærelyst, sier Sjøberg. 

For å få tilskuddet stilles det krav om at alle læremidlene skal være tilgjengelige på både nynorsk og bokmål, og det samiske skal ivaretas.

Flest prosjekter i samfunnsfag

I læremidlene som skal utvikles skal det blant annet legges vekt på grunnleggende ferdigheter, kjerneelementene i fagene og de tverrfaglige temaene.

Kunnskapsdepartementet arbeider med fornyelse av læreplaner, Fagfornyelsen, og nye læreplaner skal være klare til bruk fra høsten 2020. Som en del av fornyelsen skal flere fag bli mer praktiske og det er et mål at elevene får mer tid til å lære det viktigste i faget på en god måte.

– Når vi fornyer læreplanene, må også læremidlene fornyes. De nye læreplanene vil legge opp til at elvene skal se fagene i sammenheng, tenke kritisk og kunne gå i dybden på det enkelte fag. Da kan digitale læremidler bidra til at elevene kan oppleve faget på en annen måte, og læremiddelet kan også bidra med tilpasset opplegg til den enkelte elev, sier Sjøberg.

Det er tildelt midler til søknader i følgende fag:

  • Matematikk (6 søknader)
  • Samfunnsfag (7 søknader)
  • Norsk (3 søknader)
  • Musikk (1 søknad)
  • Kunst og håndverk / duodji (4 søknader)