Tilbyr digital vikarpool for grunnskole og barnehage

Grimstadfirmaet Moava - etterhvert er kjent for de fleste skolefolk - har inngått et samarbeid med E-Crew i Kristiansand. I fellesskap skal de nå markedsføre vikarprogrammet Moava Vikarius. Og det handler ikke om vikarutleie.

Hodepinen med å hente inn en kvalifisert vikar på kort varsel – kanskje bare noen minutter om morgenen før det ringer inn - er velkjent blant dem som har jobbet administrativt i både skole og barnehage. En ringerunde til folk som er opptatt på andre hold, ikke tar telefonen eller allerede er i et vikariat på en annen skole osv. kan fort ødelegge dagen før den har begynt.

Daglig leder i E-Crew, Javier Zahn t.v. og salgsleder i Moava, Arnt Gunnar Tønnessen står sammen om å markedsføre vikarpoolen Moava Vikarius.
Daglig leder i E-Crew, Javier Zahn t.v. og salgsleder i Moava, Arnt Gunnar Tønnessen står sammen om å markedsføre vikarpoolen Moava Vikarius.

En rekke søkekriterier

Moava Vikarius er i utgangspunktet et databasesystem med et svært enkelt brukergrensesnitt.

 - Her kan skoler og barnehager søke etter vikar på utdanning, fag, andre kvalifikasjoner, evt. tidligere praksis og ønsket tidspunkt, forteller Javier Zahn, daglig leder i firmaet E-Crew som har utviklet programmet.

 - På samme måte kan de som ønsker å vikariere, legge inn sin CV med relevant info sammen med informasjon om når/hvilke ukedager man er ledig. Databasen kan oppdateres fortløpende når noen får et vikariat og blir opptatt.

Skreddersydd for skole og barnehage

Systemet er tenkt brukt på kommunenivå – eventuelt i flere kommuner som bruker systemet sammen - slik at skolene innenfor et geografisk område kan dele på vikarer etter behov.

Skolen/barnehagen får også muligheter til å lyse ut stillinger gjennom Vikarius.

Alt i alt et rekrutteringssystem. Nyheten ligger i at det er skreddersydd for skole 1-10 og barnehage.

 - Etter en prøveperiode i Kristiansand og noen av nabokommunene har vi mottatt mange gode tilbakemeldinger, sier Zahn.

 - Tilgangen på vikarer har økt fordi mange har registrert seg. Vi har også opplevd at vikarer som har benyttet systemet, senere har blitt tilbudt fast jobb.

Tilfredsstiller Datatilsynets krav

Selve systemet er nettbasert og plattformuavhengig, men det kan om nødvendig integreres i et skoleadministrativt system, sier daglig leder i E-Crew, Javier Zahn. Det tilfredsstiller også Datatilsynets krav til behandling og oppbevaring av personopplysninger.

 - Moava Vikarius blir en del av Moava sitt sortiment. Dette handler om samarbeidet mellom oss og E-Crew, forteller en lett oppglødd salgsleder i Moava, Arnt Gunnar Tønnessen. Så langt han kjenner til, har de nå fått inn et unikt produkt i sin portefølje.

Moava sine faste kunder blir de første som får tilbudet om vikarløsningen. Men målsettingen er at produktet skal markedsføres over hele landet i løpet av kort tid, forteller Zahn.

Billedtekst: