Nå blir det Skolefrukt til alle ungdomsskoleelever i Oslo-skolen

Oslo kommune har besluttet å tilby gratis Skolefrukt til ungdomsskoleelever. Alle kommunale skoler med ungdomstrinn i Oslo, til sammen ca. 17.000 elever, kommer til å få frukt minst to dager i uka. De første skolene startet opp i slutten av januar.

Byrådene Tone Tellevik Dahl og Inga Marte Thorkildsen sammen med elevrådslederne Olivia Solli og Viana Torkzad. Alle er enige om at næring og læring henger sammen, og at gratis frukt på skolen er en god investering for å gi ungdom sunne alternativer.
Byrådene Tone Tellevik Dahl og Inga Marte Thorkildsen sammen med elevrådslederne Olivia Solli og Viana Torkzad. Alle er enige om at næring og læring henger sammen, og at gratis frukt på skolen er en god investering for å gi ungdom sunne alternativer.

- Gratis skolefrukt er et viktig virkemiddel for å fremme folkehelse og utjevne sosiale forskjeller, sier Tore Angelsen, prosjektleder for skolefruktordningen i Opplysningskontoret for frukt og grønt.

Skolefrukt til alle vil minske gapet mellom elevene

En ny undersøkelse foretatt av Skuterud & Kløvstad på oppdrag av OFG viser at kun 46 % av ungdomsskoleelevene lager matpakke selv, og 51 % av guttene på ungdomsskolen har ikke med seg frukt eller grønt i matpakken eller skolesekken.

- Mange har for lite mat med på skolen til å holde energien oppe gjennom hele dagen. Da er et mellommåltid en god løsning når magen rumler, sier Gerd Byermoen i Opplysningskontoret for frukt og grønt.

Kommunenes ansvar å skape gode oppvekstvilkår

Folkehelseloven gir kommuner, fylkeskommuner og statlige myndigheter ansvar for å fremme folkehelse. Bare noe over 30 kommuner Norge har tatt dette virkemiddelet i bruk, og med godt resultat. Erfaringene fra skolene er gode. Lærerne opplever at elevene blir mer konsentrerte og det blir et bedre sosialt miljø.

- Alle norske kommuner burde ta seg råd til å spandere Skolefrukt på alle sine barn. Det er en god investering for læring, trivsel og fremtidig god helse for alle innbyggere, mener Gerd Byermoen.

Dagens skolefruktordning, skolefrukt.no, driftes av Opplysningskontoret for frukt og grønt på vegne av Helsedirektoratet. Tilbudet om å abonnere på frukt og grønnsaker gjelder alle norske grunnskoler. Det kan enten være en foreldrebetalt ordning eller skolen oppretter felles bestilling som blir betalt av kommune, skole, FAU eller andre