itslearning støtter unge gründere gjennom et unikt mentorprogram

Elever fra Asker Videregående Skole samarbeider med itslearning om ny klasseromsteknologi.

itslearning AS, Norges mest populære læringsplattform, skriver i en pressemelding at de er stolte av å bli valgt som bedriftsmentor og partner for Ungdomsbedriften MinLæring UB ved Asker Videregående Skole.

MinLæring UB, er et ungdomsselskap fra Asker Videregående Skole
MinLæring UB, er et ungdomsselskap fra Asker Videregående Skole

Programmet Ungt Entreprenørskap gir elever i videregående skole (17-18 år) i Norge direkte erfaring med å bygge opp en bedrift i trygge omgivelser. I tett samarbeid ned med en mentor fra næringslivet, lærer elevene prosessen med å etablere, drive og avvikle en virkelig bedrift, med virkelige produkter, penger og kunder. I arbeidet lærer de også viktige ferdigheter som samarbeid, kommunikasjon, effektiv bruk av ressurser og koblinger mellom teori og praksis.

MinLæring UB vil tilby en plattform for sikre at elever ikke går glipp av veiledning fra sine lærere. De vil forbedre dagens videregående opplæring gjennom å tilby en tjeneste for elever som går glipp av undervisning, for eksempel på grunn av sykdom. Ved å gjøre opptak av undervisningen, får elevene mulighet til å høre på undervisningen når det passer for dem.

Tjenesten vil også være til god hjelp for de som har konsentrasjonsvansker på skolen. Ettersom gründerne selv går på videregående skole, har de førstehåndserfaring med de utfordringene elever har i hverdagen, og ønsker å skape en plattform som kan hjelpe sine medelever. Den opprinnelige ideen ble satt på prøve og forbedret da en av teammedlemmene mistet flere ukers skolegang på grunn av sykdom.

Teamet kom nylig på andre plass i konkurransen i Asker og Bærum for beste HR/IA plan, der de utmerket seg for hvordan bedriften tilpasset seg da en av deleierne ble langtidssyk. De ble også nominert til mest innovative produktkategori.

De har laget et produkt som blir veldig nyttig for sine medstudenter, og denne konkurransen vil bli en verdifull opplevelse for dem både med tanke på å få vist produktet sitt samt få tilbakemeldinger.