Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H)

Halvparten søker yrkesfag

Mer enn 9 av 10 søkere har fått tilbud om skoleplass etter at fylkeskommunene har gjennomført sitt førsteinntak til videregående opplæring. 86 prosent har fått tilbud om sitt førsteønske, en liten oppgang fra i fjor.

– I år er det er 800 flere søkere til yrkesfag enn til studieforberedende på Vg1. Norge trenger flere dyktige fagarbeidere, og det er gode nyheter at yrkesfagene forsetter å være populære. Det er bra at flere elever nå får innfridd førstevalget sitt, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H).

På landsbasis har 92 prosent av søkerne til skoleplass fått tilbud, men det er noen fylkesvise forskjeller. I Østfold og Vest-Agder har 95 prosent fått tilbud, mot 89 prosent i Hordaland. Andelen som har fått tilbud om sitt førsteønske er 86 prosent på landsbasis, og varierer fra 81 prosent i Buskerud til 89 prosent i Trøndelag og Vest-Agder.

Stor økning på teknikk og industriell produksjon

Studiespesialisering er det desidert største utdanningsprogrammet i videregående, mens helse- og oppvekstfag er nest størst. Teknikk og industriell produksjon er eneste utdanningsprogram som har en markant økning til VG1 sammenliknet med i fjor, med 800 flere søkere.

- Vi ønsker at flere skal velge yrkesfag, og har derfor satt i gang flere tiltak. Det er like viktig å ha et fagbrev som å ha en mastergrad, og mulighetene er mange om du velger yrkesfag. Rekordmange yrkesfagelever får også læreplass, og flere fullfører og består en yrkesrettet videregående utdanning. Nå skal vi fortsette det gode arbeidet, sier Sanner.

Fortsatt store kjønnsforskjeller, men flere gutter søker seg til helsefag

I årets søkertall utgjør yrkesfagene 51 prosent av søkerne på Vg1. Dette tilsvarer 800 flere søkere til yrkesfag enn studieforberedende på Vg1. Det nye studieforberedende utdanningsprogrammet medier og kommunikasjon har nesten 30 prosent færre søkere i år enn da det ble opprettet for tre år siden.

Det har vært en sterk økning i andel gutter som ønsker seg til Vg1 helse- og oppvekstfag de siste ti årene, opp fra 13 prosent i 2009 til 21 prosent i 2019. Dette betyr at elevene velger noe mindre tradisjonelt enn tidligere. Samtidig er det en svært stor overvekt av gutter på bygg- og anleggsfag, elektrofag og teknikk og industriell produksjon.

- Helse og omsorgsyrkene trenger både jenter og gutter med kalde hoder og varme hender, så det er positivt at flere gutter nå søker til disse linjene. Jeg håper ungdommene tar valg basert på egne interesser og ønsker, og ikke ut i fra hva samfunnet forventer av dem, sier Sanner.

Se alle inntakstallene på Utdanningsdirektoratets nettsider.

Regjeringens yrkesfagsatsinger:

  • Fornyer strukturen for yrkesfag. Fra 2020 vil elevene få tidligere spesialisering.
  • Fornyer fellesfagene i videregående opplæring som vil gi en sterkere yrkesretting av fellesfagene slik at de er i tråd med det ungdommene møter i sin arbeidshverdag.
  • Innført et nytt, praktisk og arbeidslivsrettet håndverksfag som valgfag i ungdomsskolen for gi flere elever mulighet til yrkesretting tidligere.
  • Fortsette satsingen på etter- og videreutdanning av yrkesfaglærere gjennom yrkesfaglærerløftet, styrke hospiteringsordningen for yrkesfaglærere og videreføre lektor 2-ordningen for yrkesfag.
  • Gitt yrkesfagelever rett til påbygg etter ferdig fagbrev. Gjør veien fra yrkesfag inn til høyere utdanning enklere.
  • Økt lærlingtilskuddet med nærmere 25 000 kroner per kontrakt. Gjør det lettere for bedrifter å ta inn lærlinger.
  • Skjerpet kravet om bruk av lærlinger overfor bedrifter som vil vinne offentlige anbud.
  • Laget en egen strategi for å øke antall lærlinger i statlige virksomheter.

Regjeringen har i budsjett for 2019 styrket yrkesfagene med til sammen 30 mill. kroner. Dette kommer på toppen av om 600 mill. kroner til yrkesfagene i perioden 2013-2018