Kulturtanken

Mer kunst og kultur av høy kvalitet til verdens viktigste publikum! Det er blant målene med ny nasjonal portal for Den kulturelle skolesekken (DKS), som lanseres 2. september med blant andre kulturminister Trine Skei Grande tilstede.

Barn som peker mot himmelen en mørk kveld
Ett sted, én frist! Ny portal for Den kulturelle skolesekken. Foto: Lars Opstad/ kulturtanken

Den kulturelle skolesekken (DKS) skal sikre at alle barn og unge får oppleve profesjonell kunst og kultur i skolen. Dette er et viktig virkemiddel for at barn og unge skal ha lik tilgang til kunst- og kulturopplevelser, uavhengig av bosted og bakgrunn. 

DKS-ordningen er også Norges største arbeidsplass for kunstnere og kulturformidlere. I 2018 fikk 800 000 elever unike kunst- og kulturopplevelser i skolen, takket være 3500 utøvere, med kunst- og kulturproduksjoner innen litteratur, visuell kunst, film, scenekunst, kulturarv og musikk.

Ett sted én frist

Når ny nasjonal DKS-portal lanseres 2. september, blir det enklere for utøvere (musikere, forfattere, kunstnere og kulturformidlere) å melde inn sine forslag til DKS. For utøvere betyr dette at det nå bli én portal og én frist (1. oktober) for innmelding av forslag til DKS i hele landet. Det vil bli enklere, mer oversiktlig og tidsbesparende. 

- Den kulturelle skolesekken ønsker seg de beste utøverne, med de beste produksjonene, til verdens viktigste publikum: Barn og unge. Med ny portal samler vi DKS-ordningen, som er forankret lokalt i fylker og kommuner, og gjør det enklere for profesjonelle utøvere å melde inn sine forslag. Vi håper portalen vil gi mer oversikt og være tidsbesparende, slik at vi åpne for enda flere profesjonelle produksjoner av høy kvalitet til barn og unge, sier direktør i Kulturtanken Lin Marie Holvik.

Bedre oversikt

DKS-portalen vil gi en enklere, mer oversiktlig og tidsbesparende hverdag for utøvere. Med «min side» og kan utøvere selv administrere sin informasjon og sitt forslag om produksjon til DKS.

For DKS-planleggere vil den være et verktøy for planlegging, publisering og evaluering. Kulturkontaktene og lærere vil sikres god og relevant informasjon om tilbudet, og vi vil få et bedre grunnlag for data til rapporter og statistikk som gir kunnskap om Den kulturelle skolesekken.

DKS-portalen vil synliggjøre kunst- og kulturproduksjoner for barn og unge i et større omfang enn noe annet sted vi har i dag. Dette blir viktig både for utøvere, men etter hvert også for elever, lærere og foreldre som vil få en enda bedre oversikt over kunst- og kulturtilbudet gjennom DKS.

Lansering

Kultur og likestillingsminister Trine Skei Grande og statsskretær for kunnskaps- og integreringsministeren, Julie M. Remen, er blant gjestene som kommer når DKS-portalen lanseres 2. september i Kulturtankens lokaler kl. 11:00-12:00. Også representanter for kunstnernettverket, fylkeskollegiet og skolen vil være til stede. Arrangementet vil strømmes.

FAKTA:
Det er Kulturtanken – den kulturelle skolesekken Norge som utvikler DKS-portalen. Portalen vil i tillegg til utøver-portal også være et fagsystem for alle som jobber med administrasjon av DKS-ordningen i alle fylker og kommuner. Det blir også egne sider for DKS lokalt. Fra skoleåret 2020/ 2021 vil portalen bli elevene og skolenes vindu mot DKS-tilbudet.

Dette er DKS-portalen:
- en innmeldingsportal for utøvere med én frist i året (1. oktober 2019)
- ett felles fagsystem for alle som jobber med administrasjon av DKS (høsten 2019)
- en bank med oversikt over alle produksjoner i DKS (skoleåret 2020/2021)
- visningsrute for elever og lærere om deres DKS-tilbud (skoleåret 2020/2021)

Vil du vite mer? https://www.denkulturelleskolesekken.no/portal