Kunnskapssenter starter i Stavanger

Kunnskapssenter for utdanning starter nå sin virksomhet ved Universitetet i Stavanger (UiS). UiS tar over som vertsinstitusjon etter Norges Forskningsråd.

Tore Sanner (foto arkiv Vidar Alfarnes)
Tore Sanner (foto arkiv Vidar Alfarnes)

–Kunnskapssenteret har en viktig oppgave. Det skal bidra til kunnskapsbasert politikkutforming og utvikling av praksis i hele vår sektor. Jeg ønsker senteret lykke til i sin nye vertsinstitusjon i Stavanger, sier kunnskaps- og integreringsminster Jan Tore Sanner (H).

Kunnskapsdepartementet bestemte i 2018 at Kunnskapssenter for utdanning skulle flyttes til en ny vertsinstitusjon utenfor Oslo. Etter en søknadsprosess ble Universitetet i Stavanger valgt som vertsinstitusjon for senteret. Kunnskapssenteret skal utvikle og formidle forskningsbasert kunnskap om hele utdanningssektoren.

–UiS har et sterkt miljø for utdanningsforskning fra før, og høye ambisjoner for Kunnskapssenteret. Det legger forholdene godt til rette for videre utvikling av senteret, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V).

Professor Elaine Munthe er tilsatt som direktør og skal lede Kunnskapssenter for utdanning fra etableringen ved UiS. Selv om sentrale elementer ved senteret skal bestå, er det rom for videreutvikling av virksomheten de neste fem årene. UiS har ambisjoner om at Kunnskapssenteret skal bidra til å øke kvaliteten i hele utdanningssektoren, fra barnehage til høyere utdanning. Senteret skal også opprette og drifte et Nordisk tidsskrift for kunnskapsoversikter, som er digitalt og åpent tilgjengelig.

Fakta om Kunnskapssenter for utdanning:

Hovedformålet med Kunnskapssenter for utdanning er å sammenstille og formidle nasjonal og internasjonal forskning på utdanningsområdet, arbeide systematisk med å videreutvikle sjangeren "kunnskapsoversikter", og bidra til økt kompetanse på sammenstilling og oppsummering av forskningsresultater i samarbeid med norske forskere og internasjonale aktører på feltet.

Fra 2013 – 2019 var senteret lokalisert i Norges Forskningsråd, under ledelse av professor Sølvi Lillejord.

Fra september 2019 er senteret lokalisert ved Universitetet i Stavanger. Senteret har ca. 6 årsverk i 2019.