UNICEF sprer barns rettigheter til klasserom verden over

Ettersom barn over hele verden til stadighet opplever brudd på sine rettigheter, har UNICEF Norge funnet en måte å sikre at de får lære om hva de har krav på – ved å bruke Kahoot!

Foto: UNICEF
Foto: UNICEF

Det er nå 30 år siden verdensledere skrev under på FNs konvensjon om barnets rettigheter. Likevel er det svært mange barn som ikke får sine rettigheter oppfylt, og som lider på grunn av det. Derfor har UNICEF sett det nødvendig å finne nye måter å spre denne kunnskapen på, og denne gangen til barna selv.

Ved å bruke den norskutviklede, digitale plattformen Kahoot!, når vi ut til barn i alle verdens hjørner, på 17 forskjellige språk. På den måten vil vi sammen komme nærmere målet om å nå et av FNs bærekraftmål – god utdannelse til alle barn.

– UNICEF fikk et mandat av FN om å beskytte Barnerettighetene. Det er en del av vårt DNA. Derfor er et av våre hovedmål å sikre at barna selv får tilgang til denne informasjonen og er bevisste på egne rettigheter. Dette er også veldig viktig for voksne, som skal bidra til å bygge en bedre fremtid for dem, sier generalsekretær Camilla Viken i UNICEF Norge.

Kahoot! ble lansert i Norge i 2013 og har hatt over en milliard deltakere i over 200 land. Spillene blir brukt av alt fra lærere, foreldre og barn til bedrifter og organisasjoner. Ettersom UNICEF er tilstede i 193 land og territorier, øker det sjansen for at dette samarbeidet sikrer at langt flere barn får lære og forstå det viktigste av alt – deres grunnleggende menneskerettigheter.

– Vi er glade for å kunne støtte UNICEF i deres viktige oppgave om å informere barn rundt om i verden om deres rettigheter. UNICEF har laget en imponerende Kahoot-samling på 17 språk, inkludert de 6 offisielle FN-språkene. Vi oppfordrer lærere over hele verden til å bruke spillene i klasserommet og diskutere innholdet, sier Sigurd Ringstad i Kahoot!.

– UNICEF vil aldri stoppe arbeidet for barn og deres rettigheter, med det målet om at ethvert barn overlever, er beskyttet, får utdanning og rett og slett får en real sjanse i denne verdenen. Dette samarbeidet er en av våre nye og innovative måter å sikre dette på, sier Viken.

Ideen ble først lagt fram og testet av studenter fra Norges Handelshøyskole i 2018, i forbindelse med et samarbeid med UNICEF Norge og Malawi. Prosjektet gikk ut på å spre kunnskap om UNICEF Malawi, men via et digitalt spill. Basert på det store engasjementet rundt piloten, har UNICEF Norge videreutviklet ideen