Stortinget har åpnet nye undervisningslokaler for barn og unge

De nye lokalene vil inngå som en del av besøket for skoleklasser som bestiller en omvisning i stortingsbygningen.

Stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen underviser elever i hvordan lover blir til.
Stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen underviser elever i hvordan lover blir til.

– Stortinget tar hvert år imot rundt 20 000 elever, og de nye lokalene skal bidra til enda bedre demokratiopplæring og innsikt i politikk for de som kommer hit, sier stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen.

Under åpningen ga stortingspresidenten selv elever fra Lillestrøm videregående skole opplæring i hvordan lover blir til.

– Barn og unge trenger å erfare at politikken angår dem. Det er de som skal bære demokratiet i framtiden, og derfor er barn og unge en prioritert målgruppe for Stortinget, understreker Trøen.

Lokalene består av ulike undervisningsmoduler og vil bidra til økt kvalitet og bedre rammer rundt formidlingsarbeidet om folkestyret og Stortinget virksomhet.

– Undervisningslokalene er ett eksempel på at Stortinget satser på opplæring for barn og unge. De nye lokalene gjør dette arbeidet lettere, sier stortingspresidenten.