Norsk bedrift som driver nettundervisning for helsepersonell lager koronasjekk.no for å kunne bidra til å minske spredningen av koronavirus

Koronasjekk.no har hatt over 45 000 gjennomførte koronasjekker første døgn etter lansering, og veksten er eksponentiell. Koronasjekk.no er utviklet av en gruppe leger, sykepleiere og medisinstudenter, i håp om å bidra til å bremse spredningen av koronaviruset i den norske befolkningen.

Nils Christian Tvedt Karlsen, lege i spesialisering i allmennmedisin og daglig leder MedEasy.no.
Nils Christian Tvedt Karlsen, lege i spesialisering i allmennmedisin og daglig leder MedEasy.no.

Som daglig leder er jeg enormt stolt over hva våre fagnerder og programmerere har fått til på rekordtid på dugnad for folkehelsa. Denne siden er et moderne og klikkbart speilbilde av anbefalingene til Folkehelseinstituttet. Siden velger bort informasjon som ikke er aktuell for den enkelte. Vi har fått enorm hjelp til brukertesting og kvalitetssikring av siden fra hundrevis av norske leger og sykepleiere via lukkede Facebook-grupper før lansering. Siden er også nå testet av norske helsesekretærer over hele landet. Responsen fra helsepersonell som har testet siden har vært konstruktiv, overveldende og utelukkende positiv.

I dag tidlig gikk Norsk forening for allmennmedisin ut og anbefalte nettsiden for sine medlemmer.
Legevakten i Kristiansand kommune har også vært svært behjelpelige i tidlig fase av algoritmeutviklingen, og anbefaler koronasjekk.no på kommunens nettsider.

Bakgrunnen for å lage testen er at vi opplever et stort informasjonsbehov i befolkningen gjennom rødglødende telefoner ved legevakt og fastlegekontor. Bruken av siden har eksplodert etter lansering. Bare første døgn etter lansering av tilbudet ble det utført 45 000 «koronasjekker» via nettsiden, og veksten er i dag eksponentiell.

Vi håper og tror dette bidraget kan avlaste norsk primærhelsetjeneste og bidra til lettere tilgjengelig informasjon til befolkningen. Ved å strukturere informasjonen fra FHI tror vi det er mulig å begrense telefonene til lege fra befolkningen til det som faktisk er strengt nødvending. 

Vi vil holde siden oppe å gå så lenge det trengs uten kostnad. Innholdet skal allerede være 100% i tråd med FHIs informasjon, og det er enkelt å melde om feil dersom man skulle oppdage dette.
Vi har tilbudt FHI våre tjenester, ressurser og forskningskompetanse i denne nasjonale krisen.FHI er også informert om at vi har gjort klar en teknisk løsning som tilbyr en digital rapportering av resultatene. Alle data som registreres er kompatible med både GDPR og personvernlovgivning. Vi har også klargjort mulighet for å iverksette smittesporing, men dette krever særskilt godkjenning fra helsemyndighetene for å ivareta personvernlovgivning.

Vi skal gjøre alt vi kan for å holde den faglig oppdatert døgnet rundt i henhold til FHIs hyppige oppdateringer gjennom den krevende perioden som venter oss.