Cappelen Damm skolen

Cappelen Damm Undervisning åpner sine digitale læremidler

I disse krisetider sitter hundretusenvis av barn og ungdommer hjemme og gjennomfører undervisning der. ​Dette er utfordrende for både elever, lærere og foreldre. Som et bidrag i dugnaden for god hjemmeundervisning ​har Cappelen Damm Undervisning åpnet en rekke digitale tjenester, som for eksempel «Skolen fra Cappelen Damm», «Unibok» og «coSinus».

Elever og lærere kan dermed fritt bruke forlagets nyutviklede digitale læremidler. ​Cappelen Damm Undervisning kan melde at responsen på dette tiltaket har vært formidabel, ​og at antall påloggede brukere nå øker på rekordtid.

- Denne ekstraordinære situasjonen åpner opp for at barn kan eksponeres for engasjerende og kvalitetssikret digitalt innhold. Innholdet er nyutviklet og skreddersydd alderstrinnene og kompetansemålene i læreplanene, sier Fredrik Pharo som er salgs- og markedssjef i Cappelen Damm Undervisning.

For å bidra i dugnaden for god hjemmeundervisning har forlaget nå åpnet følgende digitale læremidler for alle skoler:

Skolen fra Cappelen Damm https://skolen.cdu.no/ En helt ny portal med læremidler for alle fag for grunnskolen utviklet til fagfornyelsen som iverksettes ved skolestart 2020.
Unibok https://www.unibok.no/ 80 titler digitale lærebøker for grunn- og VGS. Alle forlagets kjente lærebøker finnes i en digital versjon.
coSinus https://cosinus.cdu.no/ Et helt nytt digitalt læreverk i matematikk for VGS.
Basar


http://basar.cdu.no/

Et digitalt læremiddel med teori og oppgaver for voksne og unge deltakere med norsk som andrespråk

Det betyr at disse digitale læremidlene er tilgjengelig for lærere og elever som sitter hjemme og trenger gode læremidler.
​Det er over 600 000 elever i grunnskolen og 190 000 i videregående skole. Alt de trenger er en Feide-ID, og så kan de logge på og benytte læremidlene. (Feide er den nasjonale løsningen for sikker innlogging og datadeling i utdanning og forskning.

Her finner du mer informasjon om Cappelen Damm Undervisning: https://www.cappelendammundervisning.no/