Tilskudd til innkjøp av nye læremidler

Kommunene får 170 millioner kroner til nye læremidler til fagfornyelsen, og 60 millioner i tilskudd til innkjøp av digitale læremidler. Mange skoler har måttet endre egen praksis på veldig kort tid. Dermed har behovet for å kjøpe inn digitale læremidler økt.

Kommunene får ekstra midler til å kjøre læremidler. Her fra Norwegian Class Room på årets BETT, der mange fra den norske læremiddelbransjen hadde utstilling.
Kommunene får ekstra midler til å kjøre læremidler. Her fra Norwegian Class Room på årets BETT, der mange fra den norske læremiddelbransjen hadde utstilling.

- Selv om mange læremiddelprodusenter har lagt ut sine læremidler gratis som en del av dugnaden, kan vi ikke satse på gratis tilgang over tid. Læremiddelbransjen trenger også inntekter for å overleve krisen. Disse midlene vil derfor komme ekstra godt med for mange kommuner akkurat nå, og gjøre situasjonen litt enklere, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V). 

Nye læreplaner og øremerkede midler til kommunene   

Stortinget har bevilget 170 millioner kroner til merutgifter kommunene måtte ha til innkjøp av læremidler til de nye læreplanene som gjelder fra skolestart. Disse midlene er øremerket, og skal fordeles til kommunene etter elevtall. Både trykte og digitale læremidler kan kjøpes inn. 

– Den situasjonen vi er i gjør at mange kommuner må tenke nytt om hvilke læremidler de vil kjøpe inn. Det er selvsagt mulig for kommunene å bruke disse midlene til å kjøpe for eksempel digitale læremidler allerede denne våren, selv om de nye læreplanene ikke trer i kraft før til høsten, sier Guri Melby.  

Tilskudd til innkjøp av digitale læremidler 

I satsingen Den teknologiske skolesekken ligger det også inne om lag 60 millioner i støtte til innkjøp av digitale læremidler. 

- Vi kunngjør ordningen tidligere i år enn i fjor, slik at kommunene kommer i gang med innkjøpsprosessen så tidlig som mulig. På Utdanningsdirektoratets nettsted Udir.no er det en oversikt med hundrevis digitale læremidler som inngår i ordningen. Mange av disse læremidlene er nye nå til fagfornyelsen, sier Guri Melby. 

Målet med tilskuddsordningen er å bidra til at elever og lærere får tilgang til et større mangfold av digitale læremidler av høy kvalitet. Intensjonen med ordningen er ål stimulere kommuner og fylkeskommuner til innkjøp av digitale læremidler. 

Fakta:

  • I Statsbudsjettet for 2020 bevilget Stortinget 170 millioner kroner til å dekke merutgifter kommunene har til innkjøp av nye læremidler til fornyelsen av skolens fag (fagfornyelsen). Midlene utbetales til kommunene før påske.  
  • Utdanningsdirektoratet kunngjør tilskudd til innkjøp av digitale læremidler. Tilskuddet er et tiltak som inngår i den 5- årige satsingen Den teknologiske skolesekken. Det er opprettet en egen nettside med oversikt over de digitale læremidlene som inngår i ordningen. De digitale læremidlene på den nevnte nettsiden oppfyller ulike krav i regelverket, som at de er universelt utformet, og foreligger på både bokmål og nynorsk.