Lise Lyngsnes Randeberg

For varierende realfagsnivå blant skoleelever

Norske femteklassinger er i europatoppen i matematikk, men nivået raser på ungdomskolen. – Det er bekymringsfullt at vi ikke klarer å holde det gode nivået oppe blant tenåringene. Nå bør regjeringen innfri løftet om en ekstra realfagstime, sier Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg.

TIMMS-undersøkelsen (Trends in international mathematics and science study), som presenterer nivåutviklingen internasjonalt i matematikk og naturfag, ble lagt fram 8. desember. Undersøkelsen viser at Norge ligger i europatoppen blant 5-klassingene, men at vi faller ned på europasnittet blant 9-klassingene.

- Det er gledelig at de yngste leverer bra, men desto mer bekymringsfullt at vi ikke klarer å holde nivået oppe blant elevene i ungdomskolen. I 20 år har vi fulgt utviklingen, og i 20 år har det skjedd lite og ingenting på området, sier Randeberg.

Vil ha mer realfagsundervisning

Tekna-presidenten mener regjeringen nå må levere på en ekstra realfagstime, slik de foreslår i regjeringsplattformen.

- Dette løftet er ikke innfridd, og denne timen må på plass så fort som mulig. Det haster med å innfri dette i inneværende stortingsperiode, og regjeringen må senest komme med midler i revidert nasjonalbudsjett neste vår, sier Randeberg.

Hun påpeker at Norge er blant landene med færrest timer i naturfag på ungdomstrinnet. For eksempel har Finland 142 timer naturfag på ungdomsskolen, mens Norge har 88 timer.

- Vektlegg grunnkunnskapen

Randeberg mener at trykket på realfagene må økes i tiden framover.

- Skal Norge henge med i en stadig tøffere internasjonal konkurranse må vi hevde oss i toppen i teknologi og realfag. Det har vi alle forutsetninger for, sier hun.

Randeberg etterlyser mer satsing på algebra, dybdelæring og forståelse av tall i undervisningen.

– Vi må legge mer vekt på grunnkunnskap i undervisningen. Samtidig må lærerkompetansen styrkes. Vi må ha ambisjon om å være i toppen i verden i realfagene, ikke på og under gjennomsnittet, sier Randeberg.