Forskerfabrikken skal dekke 5000 barns faglige behov i sommer

Behovet for sommerskoler vil være større enn noen gang uttaler kunnskapsminister Guri Melby. Regjeringen har derfor bevilget en halv milliard til sommerskole for å gi flere unge muligheten til å delta på faglige og sosiale aktiviteter. Forskerfabrikken skal bidra til å dekke behovet ved å arrangere sommerskoler over hele landet.

Deltakere på Forskerfabrikkens Sommerlab. Foto: Forskerfabrikken / Frank Holm
Deltakere på Forskerfabrikkens Sommerlab. Foto: Forskerfabrikken / Frank Holm

Viktig å prioritere de yngste i samfunnet

Mange skoleelever har mistet verdifull læretid på grunn av pandemien. Nå er håpet at gode sommerskoletilbud skal gi ny inspirasjon og kunnskap. Forskerfabrikken har over ti-års erfaring i å arrangere sommerskoler for barn, og er positive til satsningen som prioriterer de unge i samfunnet:

– Vi ser at det å gå på sommerskole har en langvarig positiv effekt, forklarer fabrikksjef Hanne S. Finstad. Forskning viser at tilbud som sommerskole motvirker læringstapet mange barn får gjennom en lang ferie. Det gjelder spesielt barn som ikke opplever så mye nytt i ferien.

Fokus på å gi barna en god sommeropplevelse

Forskerfabrikken har som mål å gi alle deltakerne både faglig og sosial input denne sommeren. På Sommerlab gjøres realfag til praktiske fag hvor barna får utforske og eksperimentere ute og inne hele dagen. Finstad tror dette er grunnen til at så mange barn trives på Sommerlab. I år får barna bygge sin egen solcellebil, teste ut ulike metoder for å rense vann, samarbeide om å knekke koder og lage maskiner av resirkulert emballasje.

– På Sommerlab møter barna en annerledes læringsarena. Det gis rom til sosiale aktiviteter, noe som er ekstra viktig denne sommeren. Av erfaring vet vi at mange barn sitter igjen med nye vennskap etter fem dager hos oss, forteller Finstad.

Ett av barna som får gleden av tilbudet til sommeren er ti år gamle Ingrid. Hun skal delta på Forskerfabrikkens Sommerlab i Oslo.

– Jeg gleder meg til eksperimenter, til å få nye venner og oppdage nye ting man kan gjøre når man kjeder seg. Det blir fint å lære nye ting, forteller Ingrid.

Håper kommunene ikke lar sjansen gå fra seg

Det er kommunene selv som må søke om å få bevilget midler til å sette opp sommerskoler innen 19. mars. Finstad håper kommunene ikke lar sjansen gå fra seg, slik at midlene kan komme flest mulig barn til gode:

– Vi har lang erfaring i å sette opp sommerskoler i samarbeid med både små og store kommuner og har sett at slike tiltak er svært positivt for lokalmiljøet og barna som bor der, forteller Finstad.

Fem fakta om Forskerfabrikkens Sommerlab

  • Sommerlab er et forskerkurs for barn som skal begynne i 5.–7. klasse til høsten, 9–12 år
  • Kursene går over fem dager og arrangeres i uke 25, 26, 31 og 32
  • Sommerlab arrangeres over hele landet og er representert i alle fylker
  • Forskerfabrikken har arrangert sommerskoler i over ti år og hver sommer får ca. 5000 barn glede av tilbudet
  • Forskerfabrikken er en sosial entreprenør som arbeider for å spre realfagsglede og -forståelse til barn over hele landet: www.forskerfabrikken.no