Gullsekken 2021 deles ut til høsten

Etter sju år gjenoppstår Gullsekken, Den kulturelle skolesekkens egen pris. Prisen deles ut som en del av 20-årsmarkeringen av DKS som nasjonal ordning.

Kulturtanken børster støvet av Gullsekken sammen med fylkeskommunene og direktekommunene i DKS og Norsk Tipping. I 2021 har Den kulturelle skolesekken eksistert som en nasjonal ordning i tjue år, og prisutdelingen skjer som en del av en rekke markeringer av jubileet.

– Det er ikke akkurat feststemning i Norge nå, verken i skoleverket eller kultursektoren. Med tanke på fremtiden mener jeg likevel at det gir mening å markere denne milepælen, sier Kulturtankens direktør Øystein Strand ipodkasten Kulturtankerdenne uken.

– DKS er nasjonal kulturpolitikk på sitt aller beste. Det å ha opprettholdt et samarbeid mellom alle forvaltningsnivå om formidling av kunst og kultur til skoleelever over hele Norge gjennom tjue år – det er det all grunn til å være stolt av for alle involverte, sier Strand.

Nytt liv til gammelt samarbeid

Gullsekken ble delt ut i kategoriene Beste skole og Beste produksjon i perioden 2008 - 2015. Arbeidet med å utarbeide kriterier og sette sammen en fagjury er i gang, og skal skje i tett samarbeid med fylkeskommuner, kommuner og andre relevante aktører. Prispengene på 300 000 kroner blir gitt av Norsk Tipping, og skal fordeles på to stipender.

– Den kulturelle skolesekken er en unik og viktig ordning for barn og unges kunst- og kulturliv, som blant annet finansieres med midler fra Norsk Tippings overskudd. Vi var med sist da Gullsekken ble delt ut, og gleder oss til igjen å få støtte og anerkjenne kunst og kulturutøvere i Norge, sier Åsne Havnelid, administrerende direktør i Norsk Tipping.

– Vi er svært glade for at Norsk Tipping ønsker å være med på dette igjen. Vi ønsker at de som mottar prispenger fra Gullsekken skal forplikte seg til å anvende pengene til nye produksjoner for skoleelever, sier Øystein Strand