Skuffet over satsingen på digitale læremidler i revidert budsjett

IKT Norge er ikke videre fornøyd med regjeringens reviderte nasjonal budsjett sett fra EdTech bransjens side.

Ingeborg Frøysnes. Foto Monica Michelsen.
Ingeborg Frøysnes. Foto Monica Michelsen.

- Ingen ekstra midler til digitale læremidler ivaretar ikke elevenes behov for de beste verktøyene i en tid med mye digital undervisning i Norge, sier politisk rådgiver i IKT-Norge Ingeborg Frøysnes (foto).

Regjeringen valgte å kutte midlene til innkjøp av digitale læremidler med 60% i statsbudsjettet for 2021 med dramatisk virkning på bruk av digitale læremidler. Når verden står i en pandemi er dette en særdeles uheldig utvikling. - For å sikre kvalitet og mangfold i leverandørmarkedet, slik at lærere og elever får de beste forutsetninger for økt læring, vil finansiell forutsigbarhet og stabilitet være avgjørende i tiden fremover. Det er derfor skuffende at man ikke rettet opp dette i revidert, sier Frøysnes i en pressemelding.

Budsjettet legger opp til rekordhøy bruk av våre oljemilliarder, og det er derfor underlig at Kunnskapsministeren ikke prioriterer og vedlikeholder satsingen på digitale læremidler. Våre medlemmer merker nå at satsingen som regjeringen bidro med i fjor avtar og man går tilbake til løsninger som ikke tar i bruk de beste læremidlene som finnes.

 - Norge har digitale læremidler som utmerker seg, og blir stadig mer tatt i bruk både hjemme og i utlandet. Men vi trenger fortsatt at myndighetene har fokus på både kvalitet og mangfold, og at man ivaretar markedet, som fremdeles er relativt lite. Da får våre elever de beste digitale verktøyene i en tid hvor de trenger dem som mest, sier Frøysnes.  - Vårt forslag er at man plusser på den “teknologiske skolesekken” med 100 millioner. Finansiell forutsigbarhet og stabilitet vil være avgjørende i tiden fremover, avslutter hun..