1 av 3 foreldre er bekymret for barnas økonomikunnskaper etter endt skolegang

Nå skal norskutviklet AR- og spillteknologi hjelpe lærere å gjøre økonomilæring både enkelt og morsomt.

AR spilleknologi

I en fersk undersøkelse gjennomført av Kantar på vegne av SpareBank 1 Østlandet, oppgir 30 prosent av foreldre med barn i alderen 8 til 18 år, at de er i stor eller ganske stor grad bekymret for at barna ikke kan nok om personlig økonomi etter endt skolegang. 

Tall fra landets største inkassoselskap, Kredinor, gir foreldre rett i sin bekymring: Under koronapandemien har det vært en nedgang i antall inkassosaker i alle aldersgrupper, bortsett fra de unge. Det er bare blant de mellom 18 og 25 at antallet inkassosaker har økt i 2020.

– En sunn økonomi er en viktig forutsetning for et godt liv. Å komme skjevt ut økonomisk kan få store konsekvenser videre. Det blir for eksempel vanskeligere å få lån,sier Jesper Foss, ungdomskoordinator i SpareBank 1 Østlandet.

Personlig økonomi som pensum

Det legges stadig mer vekt på personlig økonomi i skolen, og det har vært en klar målsetting fra regjeringen om å få personlig økonomi inn i flere fag. Professor og senterleder hos Senter for Praksisrettet Utdanningsforskning, Thomas Nordahl, mener at personlig økonomi er et viktig område i skolen. 

– Det er viktig at det kan knyttes direkte til læreplanens vektlegging av livsmestring. Her understrekes det at skolen skal gi elevene forutsetninger til å ta ansvarlige livsvalg, også tilknyttet personlig økonomi, sier Nordahl.

Lanserer økonomi-app

Banken ønsker å samarbeide med både foreldre og skolen for å sikre dagens unge en sunn økonomisk forståelse. En viktig del av dette arbeidet, er lanseringen av økonomi-appen «Kæsj». Kæsj er en gratis, norskutviklet app som er blant de første i verden til å ta i bruk AR-teknologi og såkalt «gamification» for å hjelpe unge å mestre personlig økonomi. 

– Appen vår har allerede blitt testet i mange klasserom gjennom bankens undervisningsopplegg, og har blitt svært godt tatt imot av både lærere og elever. Nå kan alle bruke denne, både ungdom selv, skoler og foreldre, sier Jesper Foss.

Noen av de som har tatt i bruk løsningen er 10.-klasse på Alvdal Ungdomsskole i Innlandet.

– Det mest nyttige er at elevene får jobbe praktisk, og de får se hvordan de andre i klassen plasserer penger – og det skaper automatisk diskusjoner, sier Guro Nyhus Hylen, adjunkt ved Alvdal Ungdomsskole.

Fra Innlandet til Japan

Appen som er utviklet på Innlandet, har ogsåblitt lagt merke til langt utenfor Norges grenser. Tidligere inngikk bankens utviklingspartner, EON Reality Norway, en distribusjonsavtale med selskapet AVR Japan hvor appen skal tilgjengeliggjøres i det Japanske skolevesenet. 

– Det er klart det er stas at teknologi utviklet i Norge og på Innlandet gjør seg så bemerket – spesielt i tech-tunge Japan, sier Jesper Foss.

Bidrar til økt læring

Thomas Nordahl har lenge vært en pådriver for bruk av digitale læringsverktøy. Han mener funnene i undersøkelsen viser at det åpenbart er et behov for å gi barn og unge mer kunnskap om personlig økonomi. 

– Apper som Kæsj vil etter min mening bidra til aktiv deltagelse og refleksjon hos barn og unge om økonomiske spørsmål. Dette er viktig fordi dagens forskning på digitale læringsplattformer viser at aktiv deltagelse fra barn og unge er helt avgjørende for at slike digitale virkemidler skal ha noen effekt på læring, sier Nordahl.

Virkelighetsnær læring

I Kantar-undersøkelsen oppgir 42 prosent av de spurte at barna har for høye forventninger til egen fremtidig inntekt. Foss forteller at det i utviklingen av appen ble det lagt stort fokus på at oppgavene de unge møter i spillet må matche de utfordringene man vil møte når man vokser opp. 

– Digitaliseringen av økonomien gjør penger mer krevende å forstå, og mange unge i dag har kanskje ikke et helt realistisk bilde på en normal inntekt eller hverdagslige utgifter. Derfor var det svært viktig for oss at spillet bruker ekte yrker og lønninger, og utgifter som man møter på i virkeligheten som voksen, sier Jesper Foss.

Om Kæsj

Kæsj er en app som skal øke økonomiforståelsen hos unge gjennom «spillifisering», AR-teknologi og valg de vil møte i voksenlivet. I appen får man tildelt et yrke med en realistisk lønn, og muligheter til å kjøpe bolig, bil og andre gjenstander. Videre får de unge se hvordan disse vaglene påvirker deres «voksenbudsjett». Appen er gratis å laste ned, helt reklamefri og perfekt for bruk i klasserom eller sammen med en voksen rundt kjøkkenbordet. Den er tilgjengelig via App Store og Google Play.

Kæsj er en digital versjon av et læringsprogram SpareBank 1 Østlandet har holdt for skoleklasser siden 2017 og er utviklet av banken sammen med EON Reality Norway. Appen er i utgangspunktet ment for ungdommer på 9. og 10. trinn, men kan trygt brukes i alle aldre. Det er ikke en «matte-app», men et verktøy som supplerer læreplanen i både samfunnsfag, folkehelse og livsmestring, i tillegg til mattefaget.

Om undersøkelsen

Undersøkelsen er gjennomført av Kantar på vegne av SpareBank 1 Østlandet. Målgruppen var foreldre med barn i alderen 8-18 år i husstanden. Datainnsamlingen er gjennomført med 736 intervju fra 30/8 - 3/9.