Søker norges mest inkluderende skole til Benjaminprisen 2021

Siden 2002 har Benjaminprisen gitt 250 000 kroner og stor heder til utvalgte skoler som har jobbet aktivt mot rasisme og diskriminering. Nå søker juryen nye verdige kandidater. Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby håper Benjaminprisen får inn mange forslag.

Fjorårets vinner: Glemmen videregående skole. Foto: Glemmen VGS.
Fjorårets vinner: Glemmen videregående skole. Foto: Glemmen VGS.

Hvert år deles Benjaminprisen ut til skoler som arbeider systematisk mot rasisme og diskriminering. Prisen bærer Benjamin Hermansens navn, og ble opprettet i etterkant av det rasistisk motiverte drapet på ham i 2001.

– Mange skoler er eksempler til etterfølgelse

I 2020 var det Glemmen videregående skole i Fredrikstad som fikk Benjaminprisen. Juryens begrunnelse trakk fram at Glemmen myndiggjorde elevene ved å la elevene selv bruke egne ressurser best mulig. Det var kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby som overrakte Benjaminprisen i 2020:

– Jeg var og er dypt imponert over det arbeidet som over lang tid er lagt ned på Glemmen videregående, mot rasisme og diskriminering. Det er viktig å løfte frem i lyset de skolene som jobber godt for å fremme toleranse og inkludering, så jeg håper Benjaminprisen 2021 får en stor bunke med innsendte forslag. Mange skoler i Norge er eksempler til etterfølgelse, og jeg oppfordrer alle som kjenner til en slik skole om å sende inn en nominasjon til Benjaminprisen.

F.v. Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (foto: Marte Garmann) og Benjaminprisens juryleder Guri Hjeltnes.
F.v. Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (foto: Marte Garmann) og Benjaminprisens juryleder Guri Hjeltnes.

Motiverer skoler over hele landet

Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret) er sekretariat for prisen, og HL-senterets direktør Guri Hjeltnes sitter som juryleder. Hun mener prisen har en viktig signaleffekt:

– Benjaminprisen gir heder til en skole som arbeider mot den type holdninger som motiverte Benjamins drapsmenn, men minst like viktig er prisens hensikt om å motivere skoler over hele landet i det daglige arbeidet.

I vurderingen av de nominerte leter juryen etter skoler som har en tydelig forankring av det antirasistiske arbeidet i sine langsiktige planer. Juryen ser også etter en uttalt involvering av alle som er tilknyttet skolen, og at arbeidet mot rasisme og diskriminering er synlig også i lokalmiljøet.

– En oppfordring til å reflektere

Juryleder Guri Hjeltnes forteller at prisens viktigste funksjon er bevisstgjøring:

– Det å lyse ut Benjaminprisen og be om forslag til kandidater er i seg selv et grep som bevisstgjør skoler, skoleledelse, elever og foreldre. Det er en oppfordring til å reflektere over hva som gjøres av arbeid mot diskriminering og rasisme på skolen i dag, og hva man kan bli bedre på. Det å motta denne prisen for skolens innsats har åpenbart betydning, men også det å foreslå en skole til Benjaminprisen har betydning, og til og med det å vurdere å foreslå en skole har en viktig, bevisstgjørende effekt.

Langsiktig arbeid er nøkkelen

For å få til holdningsendringer er det avgjørende å starte med barn og unge. Her har skolene en viktig rolle:

– De skolene som oppnår best resultater i arbeidet mot rasisme, er de som jobber systematisk over lang tid. Det er det langsiktige arbeidet, der alle skolens aktører er involvert, som virker. Skippertak har liten effekt på holdningsendringer.    

Fristen for å foreslå kandidater til Benjaminprisen er 17.oktober 2021. Alle kan foreslå en skole som kandidat, og til denne fristen er det ikke nødvendig å levere argumenter eller dokumentasjon. Prisutdelingen finner sted i tilknytning til den internasjonale Holocaustdagen i januar 2022.

OM BENJAMINPRISEN

Hvert år deles Benjaminprisen ut til skoler som arbeider konkret og systematisk mot rasisme og diskriminering. Prisen bærer Benjamin Hermansens navn, og ble opprettet i etterkant av det rasistisk motiverte drapet på ham i 2001. Alle kan foreslå en skole til prisen. Det er Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter som er sekretariat for prisen, og frist for forslag er 17.oktober 2021. Prisutdelingen finner sted i tilknytning til den internasjonale Holocaustdagen hvert år. Kunnskapsministeren overrekker prisen, og vinnerskolen får en sum på 250 000 kroner. HL-senteret administrerer prisen i samarbeid med Utdanningsdirektoratet, med støtte fra Kunnskapsdepartementet.

 

       TIDLIGERE VINNERE

 • 2020 Glemmen
 • 2019 Alvimhaugen
 • 2018 Kuben
 • 2017 Høyland
 • 2016 Løkenåsen
 • 2015 Sjøvegan
 • 2014 Uranienborg
 • 2013 Brandengen
 • 2012 Greveskogen
 • 2011 Karuss

 

 

 • 2010 Hagaløkka
 • 2009 Skullerud
 • 2008 Sogn
 • 2007 Skotselv
 • 2006 Mandal
 • 2005 Gommerud
 • 2004 Ila
 • 2003 Fjell
 • 2002 Sunndal

 

Les mer om prisen og vinnerskolene her: www.benjaminprisen.no

Send inn forslag til Benjaminprisen